Stadlander blikt terug op een succesvol jaar

STEENBERGEN – Woningcorporatie Stadlander heeft het boekjaar 2019 afgesloten en blikt in haar jaarverslag en de jaarrekening terug op een succesvol jaar. Er werden belangrijke stappen gezet op weg naar de klimaatdoelen voor 2050. Stadlander wil al haar woningen over 30 jaar CO2-neutraal hebben. De komende dertig jaar worden elk jaar gemiddeld 400 woningen grondig aangepakt. De helft daarvan wordt grondig duurzaam gerenoveerd, de andere helft wordt gesloopt en vervangen voor energieneutrale huizen.

In 2019 heeft Stadlander 185 nieuwe woningen opgeleverd. Daarnaast zijn 90 woningen gesloopt en 44 woningen gerenoveerd.
Niet overal gaat het even goed. In kernen, wijken en buurten huisvest Stadlander ook mensen waar het minder goed mee gaat. Bijvoorbeeld door psychische problemen, verslavingen, schulden of dementie. “Het samenleven met de groep mensen kan voor buren zwaar zijn. Ook zorgt het ‘Passend Toewijzen’ sinds 2016 voor onwenselijke vraagstukken. De opname capaciteit en veerkracht van sommige wijken is uitgeput. Ondanks de inzet van de wijkprofessionals ontsporen dagelijks situaties”, aldus Stadlander. De woningcorporatie wil nu samen met gemeenten, zorginstellingen, maatschappelijk werk, politie en andere betrokken wijkpartners zorgen voor krachtige ondersteuning van zorg en begeleiding. In plaats van spreiden wordt nu gekozen voor concentreren.

Klantwaardering omhoog

Gelukkig gaat het op veel plaatsen goed. ‘Een veel grotere groep huurders woont gewoon prettig in hun woning, straat aan hun plein, in hun buurt, wijk of kern’. De huurder hier beoordeelt de dienstverlening met een 7,8, een half punt hoger dan begin 2019. Stadlander hoopt in 2020 op een klantwaardering van ten minste 8,0.

Geld moeten lenen

Ondanks een positief resultaat heeft Stadlander in 2019 geld moeten lenen. Tegenover 128 miljoen aan huurinkomsten en verkoopopbrengsten is er 132 miljoen uitgegeven aan bijvoorbeeld onderhoud, leefbaarheid, organisatiekosten en het aflossen van leningen. Ook is 20 miljoen afgedragen aan het rijk (vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing). Onder aan de streep is 4 miljoen meer uitgegeven dan dat er binnenkwam.
In juni 2019 kreeg Stadlander een nieuwe bestuurder. Marc van der Steen nam het stokje over van Ton Ringersma.