Sportakkoord Steenbergen moet verenigingen en activiteiten samenbrengen “We moeten niet denken in belemmeringen, maar in kansen”

STEENBERGEN – Iedereen weet dat sporten leuk en gezond is, maar toch voldoet maar 48 procent van de inwoners van 19 jaar en ouder in de gemeente Steenbergen aan de beweegrichtlijnen. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde en dus wordt er al een tijdje achter de schermen hard gewerkt aan een Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Verschillende inwoners uit alle kernen die zich betrokken voelen bij het onderwerp, vanuit een vereniging of doelgroep, hebben zich verenigd in werkgroepen om tot ideeën te komen. Afgelopen woensdag staken zij, op 1,5 meter, weer de koppen bij elkaar om tot concrete acties te komen.

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord wordt gesponsord vanuit het Rijk. Steenbergen kan jaarlijks 20.000 euro ontvangen om activiteiten te ondersteunen die inwoners aan het bewegen moeten krijgen. Voor 2021 is het budget al toegekend, omdat er inmiddels een goedgekeurd concept van het akkoord klaarligt om op 6 oktober ondertekend te worden door alle deelnemende partijen. Het is dus duidelijk een plan van de gemeenschap zelf, en niet van de gemeente, al is die ook een belangrijke partner.

Geen verenigingssport meer in top vijf

Om de visies van verschillende partijen, zoals sportverenigingen, onderwijs, vluchtelingenwerk en welzijn, allemaal in een trechter gooien om vervolgens tot overeenstemming te komen, valt niet mee. Toch maakten de aanwezigen woensdagavond in de raadzaal aardige vorderingen. Er werd gepraat in groepen volgens vier thema’s: Vaardig in bewegen, Vitale aanbieders, Inclusief sporten en Duurzame infrastructuur. Dat laatste gaat erover hoe sportverenigingen hun accommodaties breder kunnen inzetten om toekomstbestendig te zijn. Feit is dat steeds minder mensen lid worden van een sportclub en er ook steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn. In de top vijf beoefende sporten van Steenbergen staat zelfs geen enkele verenigingssport meer. Veel inwoners doen aan hardlopen, wielrennen en wandelen.

Kinderopvang bij de voetbalvereniging

Twee partijen die daarom al eerder de handen ineen hebben geslagen, zijn SC Kruisland en Zo Kinderopvang. Een jaar geleden besloot de voetbalvereniging de deuren open te zetten zodat er naschoolse opvang kan plaatsvinden. Op drie middagen heet het dan Zo-Outdoor en kunnen de kinderen rennen en ravotten op het terrein of in de kantine spelen. “In het begin was er soms wel eens wat, zoals dat de voetbalvereniging niet zat te wachten op krijttekeningen op de stoep, en wij vonden soms sigarettenpeuken op maandag. Maar daar kom je uit en inmiddels werkt het naar tevredenheid”, vertelt Anoeska Le Brun-Nuijten van Zo Kinderopvang. SC Kruisland-voorzitter Gijsbert Bos beaamt het. “Wij hopen andere verenigingen ook van hun koudwatervrees af te helpen. Het kan een goede inkomstenbron zijn in een onzekere tijd. Daarbij kan je breed denken; ook de kaartclub of fysiotherapie zouden een plek kunnen vinden.” Dit themagroepje heeft dan ook besloten om nog dit jaar een bijeenkomst te organiseren voor accommodatiebeheerders om over dit onderwerp te brainstormen. Zowel gemeentelijke als commerciële complexbeheerders kunnen dus een uitnodiging verwachten.

Foto: Sportformateur Debbie Jans (midden) in gesprek met onder andere SC Kruisland-voorzitter Gijsbert Bos (links). Ook de sportcoaches, zoals Ivo Bolluijt (rechts voorgrond) spelen een belangrijke rol in de uitvoeringen van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord.

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl