‘Spijkers met koppen slaan’ over tweede supermarkt in Dinteloord

DINTELOORD – ,,Het is tijd om spijkers met koppen te slaan,’’ stelde PvdA’er Joey van Aken gisteravond in de oordeelsvormende raadsvergadering waarin gesproken werd over de vestiging van een tweede (discount)supermarkt in Dinteloord, een onderwerp dat inmiddels al jaren speelt. Het college heeft nu de mogelijkheden onderzocht voor de locatie Westerstraat 56. Verplaatsing van de brandweerkazerne is in dat geval noodzakelijk – om voldoende parkeerruimte te creëren – en daaraan hangt een heel fors kostenplaatje.

De Regionale Brandweer ziet bovendien geen noodzaak tot verhuizing, maar staat er bij voorbaat ook niet negatief tegenover, zolang de nieuwe kazerne maar niet bij de ambulancepost aan de Noordlangeweg komt te staan. Die plek is voor de vrijwilligers van de brandweer niet snel genoeg bereikbaar, zo vindt de korpsleiding.

Behoefte 

Het verplaatsen van de kazerne zou zo’n 750.000 euro kosten. ‘Wie gaat dat betalen?’ vroegen de politieke partijen zich tijdens hun beraadslagingen van gisteravond af, waarbij zij toch met name aan de ondernemer denken die de supermarkt wil vestigen.

De initiatiefnemer zal volgens het college sowieso nog moeten aantonen dat er daadwerkelijk behoefte bestaat aan de komst van een discounter. Daaraan twijfelen de fracties overigens niet. ,,Zo komen we echter geen stap verder. We moeten niet blijven kijken naar hobbels en beren op de weg, maar met de betrokkenen in gesprek gaan om te kijken hoe we tot elkaar kunnen komen,’’ opperde Van Aken.

'Zwaarmoedig'

Michel Lambers van de Volkspartij vond dat B en W een veel te zwaarmoedig en daarom slecht voorstel hebben gedaan, dat volgens hem geen sprankje hoop biedt en derhalve niet tot het beoogde resultaat zal leiden. Wat hem betreft is de ‘krakkemikkige’ brandweerkazerne van Dinteloord dringend aan vervanging toe, dus hij ziet mogelijkheden voor een win-win situatie. De Volkspartij gaf het college wel mee om de eerder afgewezen locatie voor de vestiging van een tweede supermarkt, aan de Karel Doormanstraat, ook weer tegen het licht te houden.