Speeltuintje Hof van Steenbergen goed voorbeeld van welkom burgerinitiatief

STEENBERGEN – Het oude en inmiddels versleten speeltuig in Hof van Steenbergen was dringend aan vervanging toe, zo concludeerde ook bewoner Kees-Jan Langenberg. En een nieuwe speelvoorziening moest beter worden afgestemd op de diverse leeftijden van de kinderen. Dat vond ook de Dylan Sebrechts, een tienjarige buurtgenoot in het wijkje aan de Burgemeester van Loonstraat waar in vroegere jaren CHV en Boerenbond was gevestigd.

Dylan startte een buurtonderzoek en inventariseerde de behoefte van kinderen en hun ouders in het wijkje. “Op dit soort initiatieven hopen we als college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad. Bewoners die een duidelijke behoefte signaleren en de moeite doen om omwonenden te betrekken en gezamenlijk te bepalen wat de beste manier is om de wensen zoveel en goed mogelijk te vervullen”, aldus een enthousiaste wethouder Wilma Baartmans. “Dit is wat we graag bereiken in onze gemeente Steenbergen. En deze speelvoorziening is hier een mooi voorbeeld van”.

De jonge wijkbewoner ging van deur tot deur en maakte een flinke lijst van alle wensen. Samen met Kees-Jan Langenberg werd de lijst omgezet in een concrete wens en met een plannetje ging het richting gemeente. Daar werd alles goed bekeken en vervolgens kwam het tot een definitieve uitvoering. “We hebben in het raadsakkoord opgenomen dat er meer en betere speel- en beweegvoorzieningen in onze gemeente moeten komen. Deze in Hof van Steenbergen is er een goed voorbeeld van. Ik hoop echt dat meer inwoners met dergelijke initiatieven komen. Dan kunnen we samen met hen kijken wat er realiseerbaar is”, aldus de oproep van de wethouder.

Foto: Dylan Sebrechts en Kees-Jan Langenberg zijn blij met de speelvoorziening in ‘Hof van Steenbergen’. Wethouder Wilma Baartmans is verheugd met het initiatief waarbij een inventarisatie werd gemaakt van ieders wensen.

Foto: Dylan Sebrechts met een tekening die werd gemaakt nadat alle wensen waren geïnventariseerd.

Door: Peter Vermeulen
Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant