Speech Canadese ambassadeur Sabine Nolke voorgelezen

WELBERG – De Canadese ambassadeur in Nederland, Sabine Nolke, kon vorige week zondag niet persoonlijk aanwezig zijn bij de herdenking bij het Bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg in Welberg. In plaats daarvan vertrouwde zij haar verhaal aan papier toe. De ambassadeur verklaarde “diep geraakt te zijn door de verbinding tussen Welberg en Edmonton door middel van het Bevrijdingsmonument”. 

De klok staat voor haar “symbool voor het grote eer- en verantwoordelijkheidsgevoel van de gevallenen, zowel de soldaten als de burgers”.

Een eigenschap die naar haar overtuiging gedeeld werd door eenieder die sneuvelde in de strijd om de vrijheid. Ze stelde de aanwezigen daarbij een vraag:  “Wie van u zou vandaag de dag nog uit eer en geweten de keuze maken om te doen wat goed is en daarin door te zetten al is de kans groot dat men daarvoor het ultieme offer moet brengen?”

Diversiteit maakt sterker

Nolke trok de lijn van het verleden door naar het heden. “We leven in een tijd, die complexer is dan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. We hebben te maken met economische malaise, de migratiegolf en grote conflicten waardoor miljoenen mensen op de vlucht en ontheemd zijn.” Ontwikkelingen die volgens haar voedingsbodem zijn voor “etnisch nationalisme”. “Haat en angst sijpelen door in het openbaar debat waardoor verdeeldheid ontstaat. Deze krachten verwerpen de basiswaarde dat diversiteit ons sterker maakt. Ze zaaien tweespalt door hard te roepen en zwakken ons verbond met democratie en democratische instituten in de Westsere wereld af.”

Naar eer en geweten

De ambassadrice ziet een herhaling van zetten uit de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. “Een gevaar dat velen niet zien omdat zij te druk zijn met hun eigen dagelijkse beslommeringen. Maar stelt uzelf tijdens deze herdenking, in dit moment van reflectie, eens de volgende vraag: wat zouden al die mensen die begraven liggen in Nederland beschouwen als ‘naar eer en geweten’ handelen?”

Ze besloot haar speech met een oproep: “Laat de klok voor ons spreken en via ons luiden voor het voortduren van het verbond voor een wereld zonder discriminatie, verdeeldheid, haat en angst. Onze eer vereist dit.”

Foto: De voorzitter van de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg sprak uit naam van de Canadese ambassadeur in Nederland, Sabine Nolke, de tekst uit die zij aan het papier toevertrouwde.

Door Dasja Abresch