Sociale woningbouw komt weer op gang in Dinteloord

DINTELOORD – Dankzij de aankoop van de laatste ‘oorspronkelijke’, particuliere woning aan de Burgemeester Mr. H. Popstraat, kan Woningstichting Dinteloord (WSD) de bouw van sociale huur- en koopwoningen in het dorp weer vlottrekken. Doordat het bouw- en bestemmingsplan voor deze locatie al met elkaar in overeenstemming zijn, kan nog dit jaar worden begonnen met de realisatie van elf huizen.

WSD nam eind jaren negentig al een aanvang met de herstructurering van de Burgemeester Mr. H. Popstraat, waar 108 verouderde woningen plaatsmaakten voor 140 nieuwe. Dit project verliep voorspoedig, totdat de laatste fase aanbrak en de corporatie  niet tot overeenstemming kon komen met de eigenaar van nog één particuliere woning. Nu ligt er alsnog een koopovereenkomst, waar beide partijen volgens WSD tevreden over zijn.

De sociale woningbouw in Dinteloord dreigde volledig stil te vallen, aangezien de stichting met de gemeente Steenbergen niet tot zaken kon komen met betrekking tot de vroegere voetbalvelden in het dorp, waar ruim 300 woningzoekenden zijn, aldus WSD. 

De corporatie onderzoekt in Dinteloord nog meer zogeheten inbreidingslocaties voor haar nieuwbouwprogramma van dit jaar, dat in totaal 30 huizen omvat, waarvan er acht in Steenbergen komen en dus elf aan de Burgemeester mr. H. Popstraat.