Sluitende meerjarenbegroting met verzoek om meer ambtelijke capaciteit

STEENBERGEN – B en W hebben vanmiddag de perspectiefnota /meerjarenbegroting voor de periode 201-2020 gepresenteerd. Die geeft voor de komende jaren een positief saldo te zien, maar het college vraagt de raad tegelijkertijd wel meer geld vrij te maken om het ambtelijke apparaat uit te breiden, zodat alle nog geplande projecten en acties uit het raads- en collegeprogramma kunnen worden uitgevoerd.

‘We liggen goed op schema’, stelt het college, maar er is ook nog veel werk aan de winkel en de ambtelijke bezetting in het gemeentehuis huis is, als gevolg van eerdere bezuinigingen, aan de krappe kant. Vandaar dat burgemeester en wethouders de raad nu voorstellen om extra mankracht in te huren (4,5 fte).

Daarvoor willen zij jaarlijks een bedrag van 270.000 euro uittrekken, met name ter versterking van de afdelingen communicatie, ICT, sociale zaken, vergunningen en sociale zaken. Uitbreiding van de formatie is wat B en W betreft ook gewenst, om nog meer dan nu het geval is aandacht te geven aan het thema van de lopende raadsperiode: ‘Van gemeente naar gemeenschap’.

De begroting voor volgend jaar sluit met een voordelig saldo van 22.700 euro, waarbij al rekening is gehouden met een bedrag van 369.000 euro aan eenmalige uitgaven. In 2018 wordt een overschot van 366.200 euro verwacht, volgens de huidige prognoses komt de balans in 2019 precies op nul uit en 2020 laat een batig saldo van 125.500 euro zien.

B en W willen, zoals wethouder Cors Zijlmans onlangs al aankondigde, niet verder meer bezuinigen op de beide openluchtzwembaden, in Steenbergen en Dinteloord. Opmerkelijk in de perspectiefnota is daarnaast een besparing van meer dan een half miljoen op het beheer van de openbare ruimte (zoals wegen en groenvoorzieningen). Dankzij een nieuwe beheerstrategie kan dit veel goedkoper dan eerst, zonder dat de kwaliteit ervan in het gedrang raakt, aldus het college.

Volgende maand wordt de perspectiefnota behandeld in de raad. De fracties geven dan middels hun algemene beschouwingen aan wat zij vinden van de voorstellen van B en W en beslissen uiteindelijk hoe de meerjarenbegroting er definitief uit komt te zien.