SLOS en ZuidWest: Twee gegadigden voor één vergunning

STEENBERGEN – Eens in de vijf jaar moeten lokale omroepen een nieuwe vergunning aanvragen. Zo ook in Steenbergen waar de Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) er al decennialang de enige gegadigde voor is. Daar komt dit jaar verandering in. Gisteren kondigde Streekomroep ZuidWest aan ook in de race te zijn voor het begeerde papiertje waarvan er maar één per gemeente verstrekt kan worden. Theo van Es, penningmeester van de SLOS, maakt zich er vooralsnog geen zorgen over: “Dat iemand aan de deur klopt, wil nog niet zeggen dat je hem binnen moet laten.”

Vlak voor de aankondiging wereldkundig werd gemaakt, stelde de directeur van de streekomroep, Maarten van den Boom, het SLOS-bestuur middels een telefoontje op de hoogte. Hier was men verrast door de tijding die door SLOS-penningmeester Theo van Es als “niet bijzonder netjes” bestempeld wordt. Toch ziet de bestuurder de vergunningaanvraag eerder als “een positieve overval uit de goede richting” dan als een bedreiging: ”Het is een signaal dat de wereld van de lokale media wordt opengebroken. Er zijn nieuwe spelers op een breder veld. Daar moet je als lokale omroep iets mee.”

Aan het infuus

Volgens hem ziet de SLOS de mogelijkheden vooral in de samenwerking. “Die opties zijn we al langer aan het bekijken. Wij zien ook wel in dat je als kleine SLOS niet nog tien jaar kunt overleven; dat we breder moeten kijken. We hangen nu zwaar aan het infuus van de gemeente Steenbergen. Valt dat ooit weg dan kunnen wij de winkel sluiten.”

Onvolwassen gedrag

Streekomroep ZuidWest is wat hem betreft een goede optie. “De omroep zit net als wij in het verzorgingsgebied van de Brabantse Wal en vanuit die optiek delen wij zaken. Bovendien houdt de wereld houdt niet op wanneer men de Steenbergse grens passeert.” Blijft overeind dat Van Es de vergunningaanvraag op zich een uiting van “onvolwassen gedrag” vindt. “Als men daarmee wil laten zien dat zij groot en wij klein zijn, slaan ze de plank behoorlijk mis. De SLOS heeft een belangrijke functie in Steenbergen, zeker in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

Fusie enige optie

In het recente verleden voerde de SLOS gesprekken gevoerd met de lokale omroepen van Moerdijk, Halderberge, Zundert, Etten-Leur en Rucphen om te komen tot een stichting Streekomroep West-Brabant (SOWB). Deze kwamen begin dit jaar echter tot een einde nadat Rucphen en Steenbergen de voorgestelde fusie en stap te ver vonden. Toch is een fusie ook precies datgene waar Maarten van den Boom toekomst in ziet.

 “Persoonlijk geloof ik dat een fusie nog de enige optie is. Ik geloof niet in samenwerking tussen heel veel kleine omroepen. We moeten samen één echte streekomroep worden.” Dat hoeft volgens de directeur niet te leiden tot een verlies aan identiteit. “Wat is de identiteit? Het gaat er om dat het publiek zich herkent in de programma’s. Bovendien heb je bij een fusie minder kosten dus kan er veel meer.”

Ander speelveld

Zijn overtuiging sluit aan bij het Vernieuwingsconvenant Lokale Omroepen dat stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) opstelden. Hierbinnen is nog maar ruimte voor 77 omroepen tegenover de bijna 300 die er nu bestaan. “Daarmee is het speelveld wel anders geworden,” aldus Van den Boom.

Deur staat open

De afgelopen maanden voerden SLOS en ZuidWest al enkele informele gesprekken. “Wij willen door,” aldus Van den Boom. “Wanneer we de aanvraag nu niet gedaan hadden, waren we te laat geweest. Nu is de gemeente verplicht om met ons aan tafel te gaan en die afspraak is inmiddels al gemaakt. Onze deur staat wijd open om verder te praten met de SLOS en wanneer wij tot een overeenkomst kunnen komen, maakt het mij uiteindelijk niet uit op wiens naam die vergunning staat.”