Sloop stadskantoor op de Westdam bezegeld

STEENBERGEN – Met elf stemmen voor en zes stemmen tegen heeft de gemeenteraad gisteravond besloten het voormalige stadskantoor aan de Westdam (komend najaar) te laten slopen.

Burgemeester en wethouders waren dit al van plan, maar kregen tijdens de voorbereidende commissievergadering tegengas vanuit de raad. Ook gisteravond ging het niet zonder slag of stoot.

Zowel vanuit de coalitie (Steenbergen Anders) als de oppositie (GB/Dé Lokale Partij) werd nog geprobeerd de voorgenomen sloop tegen te houden. Maurice Remery van GB/Dé Lokale Partij vond dat B en W niet maximaal hun best hadden gedaan om naar alternatieven te zoeken.

Jan Ooms van Steenbergen Anders sprak zijn verbazing uit over de snelheid waarmee het vroegere stadskantoor kennelijk in zo’n slechte staat is geraakt, dat sloop onafwendbaar zou zijn. Hij opperde het pand voor zover noodzakelijk op te knappen en te verhuren, totdat zich weer een potentiële koper meldt, die de vraagprijs wil betalen.

Er was namelijk wel een bod uitgebracht op de plek waar eigenlijk een appartementencomplex zou verrijzen, maar die 'aanbieding' vond het college te laag.

Steenbergen Anders en GB/Dé Lokale Partij stemden uiteindelijk tegen de sloopplannen, maar een raadsmeerderheid besloot dus toch om het gebouw tegen te vlakte te gooien.

Daarbij werd de hoop uitgesproken dat de sloop en de herinrichting van het vrijkomende terrein minder zal kosten dan de 98.000 euro die volgens B en W met deze werkzaamheden gemoeid is.