Sloop stadskantoor in volle gang

STEENBERGEN – Het is geen monumentaal gebouw dat tegen de vlakte gaat, maar wel een pand met betekenis in de geschiedenis van Steenbergen: het stadskantoor aan de Westdam deed een kleine dertig jaar dienst als werkplek voor een deel van de gemeentelijke ambtenaren, vergaderruimte voor commissies en raad, en herbergde niet te vergeten de burgerzaal, waar ook officiële ontvangsten en gelegenheden zoals de nieuwjaarsreceptie plaatsvonden.

De uitbreiding van het oude stadhuis werd overbodig bij de opening van het nieuwe gemeentehuis in 2007.

Hoewel de fundering van het stadskantoor berekend zou zijn op een extra verdieping, koos de gemeente voor nieuwbouw op Buiten de Veste in plaats van voor renovatie en verdere uitbreiding van het stadhuiscomplex in het centrum.

Rapport Rekenkamercommissie over verkoop

De verkoop daarvan is onlangs onder de loep genomen door de zogeheten Rekenkamercommissie. Het onafhankelijke orgaan kwam tot de conclusie dat de verkoop – die zich voornamelijk afspeelde in de periode 2006-2010 – onnodig lang geduurd heeft en uiteindelijk veel minder geld heeft opgeleverd dan mogelijk was geweest.

Oorzaak hiervan: een hoge mate van besluiteloosheid en het niet goed aanhouden van de ‘rolverdeling’ tussen raad en college de verkoop van het stadhuiscomplex. Het rapport van de Rekenkamercommissie wordt komend najaar behandeld door het huidige gemeentebestuur, met als voornaamste doel lering te trekken uit gemaakte fouten in dergelijke processen.

Sloopwerkzaamheden

Het stadskantoor is uiteindelijk helemaal niet verkocht, maar wordt nu op kosten van de gemeente door Van Liempd Sloopbedrijven met de grond gelijk gemaakt. Ondertussen heeft bouwbedrijf Maas Jacobs uit Zundert evenwel een plan ontwikkeld voor de nieuwbouw van veertien rijtjeshuizen: zeven aan de kant van de Westdam en nog eens zeven aan de kant van de Visserstraat.

De sloopwerkzaamheden voltrekken zich deze week hoofdzakelijk aan de zijde van de Westdam, vervolgens gaat de vroegere burgerzaal in de Visserstraat plat.