Slechts 277 stemmen verschil tussen VVD en PVV in de gemeente Steenbergen

STEENBERGEN – Van de 18.314 kiesgerechtigden in de gemeente Steenbergen kwamen afgelopen woensdag 14.539 inwoners een geldige stem uitbrengen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het totale opkomstpercentage was ditmaal 79,64%, dat komt aardig in de buurt van het landelijke cijfer (80,8%) en is bijna 5% hoger dan in 2012.

De 12 stembureau’s noteerden een totaal aantal van 3599 stemmen voor de VVD. De PVV, in 2012 ook al goed voor een landelijk bekeken hoog aantal stemmen in deze gemeente kreeg er ditmaal 3322.

CDA – SP – D66

CDA werd met 1830 stemmen nummer drie en, SP met 1587 stemmen nummer vier en D66 met 1164 nummer 5.

Groen Links – 50Plus – PvdA – Partij voor de Dieren – Forum – ChristenUnie – SGP

Groen Links behaalde 686 stemmen, gevolgd door 50 Plus met 607 stemmen en PvdA met 531. Partij voor de Dieren kreeg 318 stemmen, Forum voor democratie behaalde er 289, ChristenUnie 2177 en SGP ontving er 183.

VNL – Piratenpartij – Jezus Leeft – Nieuwe Wegen – Denk – Lokaal in de Kamer

72 Inwoners kozen voor VNL, De Piratenpartij behaalde 29 stemmen. Jezus Leeft ontving er 21, gevolgd door Nieuwe Wegen 15. Denk deed het hier niet echt goed: slechts 13 kiezers kleurden hier het vakje rood en dat gold ook voor Lokaal in de Kamer.

Burger Beweging – Vrijzinnige Partij – Geen Peil – Niet Stemmers – StemNL – Artikel 1

Er werd 7 maal op de Burger Beweging gestemd. Twee stemmen minder ontvingen de Vrijzinnige Partij en Geen Peil. Voor De Niet-Stemmers werden 2 stemmen geteld; dat aantal behaalde ook StemNL en Artikel 1.

Hekkensluiter bleek de Libertarische Partij met één stem.