SKS op zoek naar nieuwe Jan Oorlog

STEENBERGEN – Nog nagenietend van carnaval 2016, kijkt de Stichting Karnaval Steenbergen alweer vooruit naar het leutfeest van 2017, want over een kleine negen maanden zal er in Strienestad een nieuwe Jan Oorlog moeten opstaan.

Afgelopen carnaval nam Toine Loos na zes jaar afscheid als ‘leutpliessie’ en nu rijst de vraag wie het stokje van hem gaat overnemen.

De SKS is bij voorkeur op zoek naar een bietboer in de leeftijd van 30 tot 45 jaar, die niet stil kan blijven staan zodra hij een dweilband hoort spelen, de troepen met plezier wil aanvoeren, en zo trots is als een pauw op het Strienestadse carnavalsfeest, dat hij graag – samen met Prins Strienius V, Nar Boowke, de Deftige Flodder en de Mussekoning – wil uitdragen naar alle doelgroepen in de samenleving.

Wie in aanmerking wil komen voor deze leutige functie, wordt verzocht een gemotiveerde sollicitatiebrief te sturen naar secretariaat@sks-steenbergen.nl

Dat kan tot uiterlijk zondag 6 maart (Halfvasten). Op hetzelfde emailadres zijn ook tips over geschikte kandidaten van harte welkom.