Sirene slaat alarm over het lot van de natuur in buitengebied

STEENBERGEN – Steenbergen heeft één van de meest omvangrijke buitengebieden van alle gemeenten in Nederland en daarin moet zorgvuldig worden omgegaan met de natuur. In het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat de raad deze maand vaststelt, is het volgens stichting Sirene echter niet al te best gesteld met de aandacht voor natuurbescherming.

Namens de 'koepel' van natuur- en milieubeschermingsorganisaties deed Henk Baptist hierover zijn beklag in de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte & Economie en Mens & Maatschappij, die zich gisteravond over het bestemmingsplan buitengebied bogen.

Een lijvig dossier, dat mede van (landelijke) regels en wetten aan elkaar hangt, en waaraan veel voorbereidende gesprekken met betrokken partijen en inspraakbijeenkomsten ten grondslag liggen. Door de bank genomen worden de mogelijkheden, met name voor recreatieve ontwikkelingen, in het buitengebied vergroot. Hieraan kleven echter weer de nodige mitsen en maren.

Vorige week konden bezwaarmakers hun ingediende zienswijzen nog toelichten en werden al veel 'struikelblokken' weggenomen. Gisteravond kregen belanghebbenden – voor wie de kous nog niet af is – de kans om hun bezwaren over het voetlicht te brengen bij de commissie(s).

Baptist greep deze gelegenheid aan om namens Sirene te wijzen op het feit dat ecologische hoofdstructuur (EHS) ernstig in het gedrang dreigt te raken. Als de EHS niet in voldoende mate wordt beschermd, is de kans groot dat waardevolle natuurwaarden op termijn verloren gaan, aldus Sirene.

Discriminatie

Baptist sprak de hoop uit dat de raad het bestemmingsplan op dit punt bijstelt. Gebeurt dat niet, dan zal Sirene niet aarzelen het bestemmingsplan zo nodig tot bij de Raad van State aan te vechten. ,,Liever komen we op voorhand tot overeenstemming.''

Kritiek klonk er vanuit dezelfde hoek ook op de 'discriminatie' in het bestemmingsplan, dat burgers die een agrarisch beroep uitoefenen de ruimte biedt om een woning te (ver)bouwen tot 750 kubieke meter. Voor alle andere inwoners ligt de limiet op 600 kubieke meter.

Een dergelijk onderscheid is wat Sirene betreft in strijd met artikel 1 van de Grondwet. 'De grootte van een privé-woonhuis mag niet afhangen van het beroep van de eigenaar of de gebruiker', zo vindt Sirene. Ook het feit dat alleen agrariërs werknemers op hun bouwblok mogen huisvesten, druist volgens Sirene in tegen het gelijkheidsbeginsel.