Sint Jorispad in Kruisland onthuld

KRUISLAND – “Is het een echte draak?”, vroeg een leerling van de Kruislandse Zonnebergschool zich gistermiddag af bij de onthulling van het kunstproject Sint Jorispad. Even later kon hij opgelucht ademhalen, want zowel Sint Joris als de draak bleken uit staal vervaardigd en als zodanig ongevaarlijk. Tot in de lengte der dagen begeleiden de beide kunstwerken de passanten op hun reis van moed en dapperheid naar overwinning.

Het project omvat naast de beide Cortenstalen sculpturen ook een wandelpad door de kerktuin van de Langeweg naar de Nieuwe Werf. Voor het kerkplein werd gistermiddag tevens een bankje onthuld waar de passanten kunnen uitrusten en op een informatiepaneel alles over de betekenis van Sint Joris in het verleden en heden kunnen lezen.

Schapen en dochters

Diezelfde symbolische brug werd ook geslagen tijdens de opening toen het verhaal van Sint Joris (de naamgever van de Kruislandse H. Georgiuskerk) werd opgevoerd door leden van TV Soufflé en kinderen van het dorp. Volgens de overlevering was er ooit een dorp dat werd bedreigd door een draak. Om hem gunstig te stemmen gaven de bewoners hem dagelijks twee schapen. Toen die op een dag op waren, moest men overgaan tot het offeren van de dochters van het dorp.

Global goals

Een verhaal gebaseerd op moed, dapperheid en overwinning. Dat zijn dan ook de drie waarden waarop het kunstproject is gebaseerd. Universele waarden wat tijdens de opening onder meer naar voren kwam door de aanwezigheid van Thea Fierens. Zij werkte in het verleden onder meer voor de VN en was als zodanig betrokken bij de totstandkoming van de Global Goals. Zestien doelen die wereldwijd nagestreefd worden, zoals vrede en veiligheid die volgens haar prachtig verbeeld worden met het kunstproject. Samen met burgemeester Ruud van den Belt, wethouder Esther Prent, pastoor De Kort en de beide Zonnebergleerlingen Meis Linders en Ellemieke van Osta, mocht Fierens de beelden onthullen waarna alle aanwezigen het glas hieven op de goede afloop en het pad samen bewandelden.

Goudstukken

Het was de kroon op het werk van de werkgroep Sint Jorispad die zich sinds 2016 hard maakte voor de verwezenlijking van het kunstproject. Vrijwilligers van het kerkbestuur, de dorpsraad, ontwerpster Marly Mulders en uitvoerend smid Frank Bogers van Bobeco vormden de werkgroep. De financiën kwamen binnen dankzij een subsidie van de gemeente Steenbergen, Rabobank Coöperatiefonds, Stadlander Buurtcultuurfonds en het DELA Goededoelenfonds. Ook lokale ondernemers deden een flinke duit in het zakje. De grootste opbrengst kwam echter uit de honderden uren belangeloze zelfwerkzaamheid die de vele vrijwilligers van het project inzetten. Geheel in lijn met Sint Joris die, nadat hij de draak versloeg, de goudstukken die het dorp hem als beloning bood, afsloeg en zonder verdere poespas zijn weg vervolgde.