Sint Annaparochie stoot kerken Welberg Dinteloord en De Heen af

STEENBERGEN – In november 2014 valt het doek voor de rooms katholieke kerken in Welberg (H. Cornelius), De Heen (O.L.V. ten Hemelopneming) en Dinteloord (H. Petrus en Paulus), maar ook de overige kerken van de Sint Annaparochie in Steenbergen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn hun toekomst nog niet zeker.

Een en ander blijkt uit het ‘gebouwenplan’ zoals het bestuur van de Sint Annaparochie en pastoor Hans van Geel dat vanavond in de Vredeskerk hebben gepresenteerd, ten overstaan van de zeven parochiekernbesturen en de nodige belangstellende parochianen.

Als de kerken wekelijks nog zo vol hadden gezeten als bij de bekendmaking van het langverwachte besluit, was er vermoedelijk geen noodzaak geweest tot het afstoten van (voorlopig) drie kerkgebouwen.

Fors in de rode cijfers

In werkelijkheid echter is de vitaliteit van de kerken en de parochiekernen dusdanig afgenomen, dat het bestuur van de overkoepelende Sint Annaparochie – na intensief onderzoek en overleg met alle direct betrokkenen en ook het bisdom – tot deze moeilijke beslissing moest komen.

Vice-voorzitter Piet van Schilt kon zijn emoties dan ook even niet onderdrukken bij de presentatie van de plannen. Hij benadrukte hierbij hoe zeer het water de Sint Annaparochie aan de lippen staat, vooral door toedoen van de hoge onderhoudskosten van de godshuizen. ,,Zonder de benodigde reserveringen voor het onderhoudsfonds zitten we al in de rode cijfers. Als we die reserveringen meetellen, praat je zelfs over een tekort van 80.000 euro.’’

Gummaruskerk en Vredeskerk in 2018 opnieuw onder de loep

Met name de twee rijksmonumenten – de H. Gummaruskerk in Steenbergen en de H. Joannes de Doperkerk in Nieuw-Vossemeer – drukken zwaar op de begroting. Hun status maakt het tegelijkertijd lastiger om de toegangsdeuren van deze kerken voorgoed op slot te draaien. In 2018 wordt niettemin opnieuw bekeken in hoeverre de Gummaruskerk, maar ook de Vredeskerk in Steenbergen-Zuid, nog behouden kunnen blijven. Zeker voor de beeldbepalende Gummaruskerk geldt dat de Sint Annaparochie dringend op zoek moet naar medestanders en financiële bronnen.

Ook de H. Georgiuskerk in Kruisland en de Joannes de Doper zullen de komende jaren  overigens hun bestaansrecht moeten bewijzen. ,,Laten we hopen dat er vanuit deze situatie een kentering ontstaat, die de leefbaarheid van onze kerken ten goede komt,’’ sprak pastoor Hans van Geel. ,,Zodat we met z’n allen als het ware kunnen bouwen aan een nieuwe kerk.’’

'We willen niemand verliezen'

Van Schilt gaf hierbij aan dat ‘het geloof’ boven alles blijft gaan binnen de Sint Annaparochie. Vanuit die gedachte krijgt de begeleiding van parochianen en vrijwilligers die hun ‘eigen’ kerk kwijtraken naar een andere parochie(kerk) vanaf nu de hoogste prioriteit. ,,We willen immers niemand verliezen. Iedereen moet zich weer ergens welkom voelen, daar ligt dus ook een belangrijke taak voor de kerken die open blijven.’’

Mede op advies van bisschop Jan Liesen van Breda, krijgen de kerken die dicht gaan de gelegenheid om nog een volledig kerkelijk jaar af te ronden. Dat eindigt uiterlijk op 23 november (2014). De betrokken parochiekernbesturen hadden trouwens op wat meer respijt gehoopt, maar zagen de bui al wel hangen. Hun voorzitters hadden namelijk zitting in de adviesraad waarmee gedurende het proces voortdurend en uitgebreid overleg werd gevoerd. Desondanks kwam de klap hard aan. 'Nu is het laatste beetje hoop verdwenen en dat doet zeer', klonk het vanuit de 'getroffen' PKC's.

Toekomst gebouwen

Over de toekomst van de Corneliuskerk, de Petrus en Pauluskerk, en de O.L.V. ten Hemelopneming zijn nog geen concrete afspraken gemaakt als het gaat om de verkoop van de gebouwen. Van Schilt: ,,Zolang ze in ons bezit zijn, dragen wij ook de verantwoordelijkheid en de kosten voor het onderhoud en de verzekering. Het spreekt voor zich dat belangstellende kopers welkom zijn.’’