‘Sfeer in De Heen verziekt door situatie rondom De Stelle’

DE HEEN – De fractie van Steenbergen Anders heeft bij burgemeester en wethouders schriftelijke vragen ingediend over de volgens de partij uiterst zorgwekkende situatie rondom dorpshuis De Stelle, ‘die ertoe heeft geleid dat de sfeer in De Heen tot een dieptepunt is gedaald en daarom per ommegaande dient te worden beëindigd’. StAn wil dat het college daadkrachtig optreedt en de kant kiest van het bestuur van Stichting De Stelle.

Uit gesprekken met betrokkenen en documentatie over gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, heeft Steenbergen Anders opgemaakt dat het stichtingsbestuur en daarmee De Stelle op ernstige wijze wordt beschadigd, door een aantal personen die menen dat zij de bestuursleden van het gemeenschapshuis zijn.

Toegangsverbod

Zij presenteren zich klaarblijkelijk ook als zodanig naar buiten toe en sturen kennelijk op grote schaal brieven en e-mails aan inwoners van De Heen en het personeel van De Stelle. In samenspraak met de politie heeft het rechtmatige stichtingsbestuur zodoende aan twee personen een toegangsverbod opgelegd, dat al een keer geschonden zou zijn. Daarbij zijn blijkbaar, op oneigenlijke wijze, administratieve documenten ontvreemd.

Geïntimideerd

Door dit alles is er, aldus StAn, een verziekte sfeer ontstaan en zijn er activiteiten uit het dorpshuis verdwenen. Als gevolg daarvan loopt De Stelle een belangrijk deel van haar reguliere inkomsten mis, zo schrijft de partij aan B en W.

Belangrijke rol in maatschappelijke samenhang

‘Vele inwoners voelen zich geïntimideerd en durven niet meer vrijelijk hun mening te uiten’, stelt de fractie, die zich grote zorgen maakt over de kwestie omdat ‘De Stelle een belangrijke rol vervult in de maatschappelijke samenhang van De Heen’. Steenbergen Anders vindt bovendien dat het college actie moet ondernemen omdat het dorpshuis een door de gemeente gesubsidieerde instelling is en ook omdat ‘een goed leefklimaat in de kleinere kernen’ van groot belang wordt geacht in het collegeprogramma.

Steun

De fractie wil daarom weten in hoeverre burgemeester en wethouders van de situatie op de hoogte zijn, zo ja sinds wanneer, wat zij eventueel al gedaan hebben om het probleem op te lossen, of welke stappen zij anders willen gaan ondernemen, en of het rechtmatige stichtingsbestuur op de steun van het college mag rekenen.