Sexit!!!

( Ingezonden brief, onder verantwoording van de inzender )

Ewout van den Berg, Voorzitter CDA Steenbergen: 

Lijkend op een jongetje dat de klas wordt uitgestuurd en nog tegen de juf zegt “ja maar ik deed niks”, waarna de juffrouw antwoordde: “Dat is ’t m nou ook juist”.

Wat een schandelijk, vlerkerig en hautain optreden van D66 gedeputeerde mevrouw Spierings door zo met het gemeentebestuur van Steenbergen om te gaan. Het siert het gemeentebestuur van Steenbergen om een zorgvuldige procedure te doorlopen en zich niet te laten opjagen door het grote geld van de energiemaatschappijen die louter en alleen met dollartekens in hun ogen rondlopen. Het siert de gehele gemeenteraad dat je de belangen van je inwoners en dus de kiezers zeer serieus neemt.

Des te vreemder is het optreden van een provinciaal bestuurder die hiermee louter en alleen de belangen van haar eigen agenda behartigt en de kiezer in West Brabant schoffeert. Het is zodoende niet raar dat de opkomst bij provinciale verkiezingen steeds verder afbrokkelt.

Een gemeente overrulen durft het provinciebestuur niet aan bij de grote Brabantse steden. Maar een dorpje daar in het verre West Brabant heeft ons te gehoorzamen zo lijkt het.

Steenbergse kiezers van Gewoon Lokaal, Volkspartij en CDA mogen trots zijn op welke inspanningen door hun volksvertegenwoordigers en wethouders zijn verricht. Kiezers van VVD, D66 en PvdA kunnen er ook in berusten dat hun raadsleden niks meer hadden kunnen doen.

Hoe nu verder? Een Sexit is serieus te nemen optie. Een exit van Steenbergen uit Brabant. Dan sluiten we ons aan bij Zeeland of Zuid Holland. We hebben al een fort. Dat kunnen we verder in stelling brengen.

Wij als CDA Steenbergen zullen onze Brabantse en landelijke politieke CDA vrienden meteen in stelling brengen om de Steenbergse belangen te behartigen.

Hopelijk doen de andere landelijke partijen (VVD, D66 en PvdA) die in de Steenbergse raad zitten hieraan mee. Niet simpelweg de pijlen richten op het college van B&W. Dat helpt niet! Maar breng de echte belangen van Steenbergen bij de brabantse en landelijke politiek onder ogen. Dat is samenwerken, hetgeen we nu nodig hebben. Dat lijkt een beetje op “hand in hand kameraden!” En dat is wat de inwoner en dus de kiezer in Steenbergen wenst en verdient!