Second opinion nodig om gemeente er weer bovenop te helpen

STEENBERGEN – De patiënt ligt weliswaar nog op de intensive care, maar met de aanstelling van een waarnemend burgemeester heeft Commissaris van de Koning Wim van de Donk vandaag hopelijk de juiste stap gezet om het ‘genezingsproces’ van de gemeente Steenbergen alsnog in gang te zetten.

COMMENTAAR / ANALYSE

Dat probeerde Van de Donk dit najaar ook al, maar het zogeheten verkennende onderzoek over het functioneren van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie, bleek al gauw een (te) zachte heelmeester, met als gevolg dat stinkende wonden werden opengereten.

Voor zover inzage mogelijk was in het medisch dossier, wist burgemeester Saskia Bolten de vinger de afgelopen anderhalf jaar op diverse zere plek(ken) te leggen, maar kennelijk drukte zij te hard op de pijnpunten van de ‘verziekte’ bestuurscultuur bij de gemeente.

Het bewijs voor haar diagnose werd vanmiddag indirect onderstreept door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. ,,Tegen de gemaakte afspraken in zijn de bevindingen van de onderzoekscommissie door leden van het presidium (fractievoorzittersoverleg, red.) met de wethouders gedeeld. Dat betreur ik ten zeerste,’’ zo stelde hij.

Als Commissaris van de Koning ligt het echter niet in zijn vermogen om wethouders of raadsleden de wacht aan te zeggen. Zelfs een burgemeester die een motie van wantrouwen heeft gekregen kan hij niet zomaar ontslaan.

Binnen zijn (wettelijke) mogelijkheden en verantwoordelijkheden, ging de provinciebaas daarom op zoek naar een tijdelijke, bekwame geneesheer, die hij gevonden meent te hebben in Joseph Vos. 

Van Vos wordt nu een ‘second opinion’ gevraagd, waaruit moet blijken wat er bij de gemeente Steenbergen allemaal precies aan mankeert. 

Daarvoor zal hij de patiënt de komende maanden binnenste buiten moeten keren. Niet om pleisters te plakken en uitsluitend de symptomen te bestrijden, maar om de oorzaak bij de bron aan te pakken én de ziektekiemen – met de juiste (dosis) medicamenten – voorgoed uit te roeien.

Dit vereist van alle betrokkenen dat zij hun lot nu echt in handen durven te leggen van de dokter. Niet zelf blijven zoeken naar onbeproefde middeltjes, die de klachten alleen maar verergeren, en niet tegensputteren als zij misschien een bittere pil moeten slikken.

Hoezeer de bevolking op beterschap hoopt, is de voorbije dagen ondubbelzinnig gebleken.
Veel inwoners geloven in de helende werking van Saskia Bolten, maar zullen nu – met Saskia Bolten – moeten afwachten of de hersteloperatie straks weer aan haar wordt toevertrouwd. 

Met zijn ingreep heeft de Commissaris van de Koning haar bewust even in de wachtkamer gezet, maar houdt hij de optie voor de terugkeer van de burgemeester nadrukkelijk open. Ook  geeft hij aan niet doof te zijn voor de hartslag van de samenleving. 

(John Nijssen)