Sebastian Chazhoor maakt pastoraal team compleet

STEENBERGEN – Bisschop Liesen van het bisdom Breda heeft priester Sebastian Chazhoor benoemd tot parochievicaris voor het pastorale team van het samenwerkingsverband van de Sint Anna- en de Sint Christoffelparochie. Het pastorale team van de parochies, onder leiding van pastoor Hans van Geel, is met de komst van Chazhoor (weer) compleet.

De nieuwkomer wordt vrijdag 6 december om 19.00 uur in de Gummaruskerk officieel geïnstalleerd.

Chazhoor werd in 1968 in India geboren en voltooide na zijn komst naar Nederland de theologie-opleiding aan de universiteit van Tilburg. Na zijn priesterwijding was hij vervolgens werkzaam in Eindhoven, Breda en Hulst.

De beide parochiebesturen van de Steenbergs/West-Brabantse en Thoolse katholieke geloofsgemeenschappen zijn verheugd met de aanstelling van Chazhoor, die naast zijn theologische opleiding verschillende talencursussen heeft gevolgd, waardoor hij onder meer het Nederlands perfect beheerst.