SDW organiseert informatiebijeenkomst over pleegzorg

REGIO – SDW organiseert op dinsdag 21 november een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben het verlenen van pleegzorg. Deze bijeenkomst wordt vanaf 20:00 uur gehouden in het kantoor De Douanier, aan het Kadeplein 3A in Roosendaal.

Aan de orde komen onderwerpen als de mogelijkheden van pleegzorg, de ondersteuning die SDW daarbij biedt, het contact met de biologische ouders, hoe iemand pleegouder kan worden en financiële vergoedingen die daar tegenover staan. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen, zowel aan begeleiders van SDW als aan een pleegouder die uit eigen ervaring kan vertellen.

Pleegzorg biedt uitkomst wanneer blijkt dat een kind om diverse redenen niet langer thuis kan wonen. Dat hoeft overigens niet permanent te zijn. SDW biedt pleegzorg waarbij ouders en kind een regelmatige ‘adempauze’ inlassen doordat het kind bijvoorbeeld een weekend per maand bij een pleeggezin gaat logeren. Zo kan uithuisplaatsing worden voorkomen. De vraag naar pleeggezinnen groeit; daarom is SDW op zoek naar nieuwe pleeggezinnen.

Aanmelden

De informatieavond is geheel vrijblijvend en vooral informatief bedoeld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar pleegzorg@sdwzorg.nl. Op de website www.sdw.nl/pleegzorg is verdere informatie over pleegzorg van SDW te vinden.