Scholen starten thuisonderwijs op

REGIO – Overal op de basisscholen in de regio is er maandagochtend na de sluiting van de scholen direct crisisoverleg gevoerd over hoe leerlingen en ouders geholpen kunnen worden met het gedwongen thuisonderwijs. Waar de ene school alleen digitale materialen heeft verspreid, werden er op andere scholen lespakketten uitgedeeld op het schoolplein of rondgebracht. Dat mocht immers niet in de school vanwege de corona-maatregelen. Leerkrachten van basisschool De Nieuwe Veste zijn nog een stap verder gegaan en geven de kinderen les via een filmpje.

“Het komt erop neer dat leerkrachten zichzelf filmen terwijl ze lesgeven. Ze beginnen om 8:30 met de dagopening en geven daarna instructies voor een opdracht. Daarna is het tussen 10 en 11 uur mogelijk voor de kinderen om vragen te stellen via de digitale schoolapp. Om 12 uur is de afsluiting en geeft de leerkracht tips voor wat ze in het kader van bewegend leren ’s middags nog kunnen doen. Op deze manier hopen we wat structuur en ritme te bieden voor ouders en kinderen”, vertelt directeur Anne van Loon.

Lespakket ophalen op het schoolplein

Misschien gaat deze creatieve manier van aanpak nog voor navolging op andere scholen zorgen, maar voorlopig lossen ze het daar veelal op met ‘normale’ lesmaterialen. Zo lagen er speciale lespakketjes voor elk kind klaar op tafels op het schoolplein van basisschool Pius X en de Groen van Prinsterer in Dinteloord. “We hebben een weekplanning gemaakt en ze krijgen de lesboeken en opdrachten mee naar huis. We vinden het ook belangrijk dat we niet alles digitaal sturen, want niet alle ouders zijn in de gelegenheid om iets uit te printen. Verder blijven we vooral met de ouders communiceren en hopen dat het onderwijs zo toch deels door kan gaan thuis”, vertelt directeur Remco Blom.

“Mensen kunnen impact niet inschatten”

Ook op de grotere scholen in Steenbergen, de Maria Regina en Gummarusschool, wordt er online lesmateriaal verspreid via de gangbare digitale schoolsystemen. “Voor de bovenbouw is er dus gelukkig een mate van continuïteit. Voor de onderbouw geven we de ouders tips mee voor spelletjes en leesboekjes. Maar het is een utopie als je denkt daarmee het onderwijs te kunnen vervangen. Ik denk overigens dat veel mensen de impact nog niet kunnen inschatten. Normaal gesproken ga je leuke dingen doen als je drie weken vrij bent, maar dat is nu niet aan de orde. Elk gezin zal anders omgaan met die druk en verantwoordelijkheid. Wij hebben daar als schoolleiding nu een minimale rol in, al zijn we natuurlijk bereikbaar voor vragen. Gelukkig merk ik dat er al veel steun is voor elkaar”, aldus Wietse Visser, directeur van de Gummarusschool.

“Onderwijs is meer dan een lespakket”

Dat elke school een eigen filosofie heeft, blijkt ook nu in deze coronacrisis. Basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer verstrekt geen complete lespakketten. “Onderwijs is meer dan alleen een lespakket waaruit zelfstandig gewerkt kan worden. Wij vinden dat rekenen en taal lastig is om aan te bieden zonder begeleiding. Wel zullen we bijvoorbeeld opdrachten versturen volgens een bepaald thema en dat wekelijks bijhouden”, zegt directeur Floris van Loon.

Foto: Op basisschool Groen van Prinsterer in Dinteloord konden de leerlingen op het schoolplein langskomen om hun lespakket op te halen.

Door: Nicole van de Donk