Scholen maken roosters om na de meivakantie van start te gaan

REGIO – Voor de basisschoolleerlingen en hun ouders zijn de laatste dagen van het digitale thuisonderwijs ingegaan. Na de meivakantie zullen de schoolpoorten op 11 mei weer opengaan om de leerlingen te ontvangen. Maar een gewone situatie zal het allerminst worden, want het uitgangspunt van de overheid is dat kinderen de helft van de tijd les krijgen. Hoe dat ingevuld wordt is aan de schoolbesturen zelf, en dus zullen er verschillen zijn per school. De bereidheid onder leerkrachten om weer op te starten is groot, maar ook zijn er twijfels en onzekerheden. “We voelen ons toch een beetje een proefkonijn”, zegt Els Kooijmans van het College van Bestuur van LPS, waar de meeste scholen in de regio onder vallen.

Het bestuur van de Lowys Porquinstichting (LPS) heeft na de persconferentie richtlijnen opgesteld die inmiddels naar de schooldirecteuren en opvanglocaties zijn gestuurd. Deze richtlijnen gelden als kader zodat de uitvoering en planning op schoolniveau kan plaatsvinden. Elke school is immers anders georganiseerd en heeft te maken met andere omstandigheden. Bepaalde regels staan echter vast; bijvoorbeeld dat ouders wordt gevraagd hun kinderen tot aan het hek van het schoolplein te brengen. Ook wordt er extra aandacht besteed aan hygiëne d.m.v. een desinfecteerstation op elke school. Schoolreis, kamp en musical gaan niet door, tenzij er tussentijds andere richtlijnen volgen.

Vraagtekens bij bestuur over maatregelen

“We hebben begrip voor de duivelse dilemma’s van het kabinet, zoals premier Rutte het verwoordde. Maar we zitten wel met een heleboel vraagtekens. Als er gezegd wordt dat kinderen weinig tot geen gevaar vormen in de verspreiding van het coronavirus, waarom mogen we dan maar voor de helft open? En als er gevraagd wordt aan de ouders om de kinderen bij het hek af te zetten, hoe zit het dan met de vrijwilligers die de opvang tussen de middag verzorgen? Dat zijn ook vaak mensen in een kwetsbare groep”, aldus Els Kooijmans.

Burgemeester en wethouder op bezoek

Hoewel de poorten van vrijwel alle scholen de afgelopen tijd gesloten zijn geweest, is er op basisschool De Nieuwe Veste wel bedrijvigheid geweest in de lokalen. Leerkrachten hebben er dagelijks instructiefilmpjes voor hun leerlingen opgenomen en gechat achter de computer om vragen te beantwoorden. Ook is er vanaf het begin een noodopvang actief voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken of voor kinderen die een thuissituatie hebben waarin schoolwerk maken lastig is.
Burgemeester Ruud van den Belt en wethouder Esther Prent kwamen gisteren zelf polshoogte nemen en lieten zich, op afstand, bijpraten door het onderwijspersoneel.
Directeur Anne van Loon staat samen met haar team te trappelen om weer te beginnen. “Er is een heleboel opluchting en blijdschap, al zijn we deze week nog druk bezig om de vorm te vinden die het meest ideaal is voor de school en de ouders. Ook nu blijkt weer hoeveel kracht en flexibiliteit het onderwijs heeft.”

Zo Kinderopvang moet ook puzzelen

Diezelfde flexibiliteit is ook aan de orde bij Zo Kinderopvang, die voor meerdere scholen in de regio allerlei soorten opvang aanbiedt, zoals bijvoorbeeld de Buitenschoolse opvang (BSO). “Er is zojuist een brief naar de ouders uitgegaan dat we proberen te schuiven om ervoor te zorgen dat de kinderen op de dagen dat ze naar school mogen, ook weer bij ons terechtkunnen. Het kan nu voorkomen dat kinderen niet naar school gaan op de dag dat ze normaal gesproken naar de BSO zouden gaan. Dan heeft de overheid bepaald dat ze dan ook niet naar de BSO mogen”, legt Sophie Los van Zo Kinderopvang uit.

Een hele puzzel dus in onderwijsland. Iedereen streeft ernaar om het vandaag rond te hebben, zodat de meivakantie ook daadwerkelijk een vakantie kan zijn. “Dat hebben alle medewerkers ook zeer verdiend, want ze hebben de afgelopen tijd continu ‘aan’ gestaan”, zo besluit Els Kooijmans van LPS.

Foto: Burgemeester Ruud van den Belt en wethouder Esther Prent (in deuropening) lieten zich donderdagochtend op basisschool De Nieuwe Veste bijpraten door directeur Anne van Loon (links) over het digitale onderwijs waar de leerkrachten inmiddels vaardig in zijn geworden.

Door: Nicole van de Donk