Saskia Bolten kan leven met waarnemer en zijn opdracht

STEENBERGEN – Burgemeester Saskia Bolten kan naar eigen zeggen goed leven met de benoeming van waarnemer Joseph Vos. ,,Een ervaren, gedegen, goede bestuurder, die niet alleen mijn taken voorlopig overneemt, maar ook de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken onder welke voorwaarden een burgemeester in de gemeente Steenbergen kan functioneren en of ik vervolgens kan terugkeren op mijn post. Tot die tijd heb ik verlof, dat accepteer ik, hoe graag ik ook zou werken.’’

Joseph Vos (links) is door Commissaris van de Koning Wim van de Donk (rechts) met onmiddellijke ingang aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Steenbergen.

Bolten geldt nu als ‘defungerend’ burgemeester. Zij besloot de motie van wantrouwen van VVD, CDA, D66, Steenbergen Anders, Door! en GB/Dé Lokale Partij naast zich neer te leggen en geen ontslag aan te vragen bij de Commissaris van de Koning. ,,Omdat ik het oneens ben met de redenen die ten grondslag liggen aan de motie van wantrouwen,’’ stelt de burgemeester. Als tweede, belangrijke reden om zich niet weg te laten sturen noemt Bolten de ‘enorme steun die ik vanuit de bevolking heb mogen ontvangen en nog steeds krijg.’’

Om haar als burgemeester van Steenbergen te behouden, werd gisteren een petitie-actie gestart. Commissaris van de Koning Wim van de Donk gaf vanmiddag aan zich al maanden grote zorgen te maken over de bestuurlijke situatie in de gemeente Steenbergen en ook de publieke opinie – ten faveure van Bolten en vooral gericht tegen de zes politieke partijen die van haar af willen – is hem niet ontgaan.

Nieuwjaarsreceptie

Om nog erger te voorkomen en de ernstig verstoorde verhoudingen terug te brengen tot normale, werkbare proporties, stelde Van de Donk vanmiddag Joseph Vos (65) met onmiddellijke ingang aan als waarnemend burgemeester. Hij gaat voor onbepaalde tijd aan de slag, waarbij het aannemelijk is te verwachten dat de oud-wethouder, -burgemeester, en –dijkgraaf minstens tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in functie blijft.

Hij zal op donderdag 2 januari in ieder geval ook optreden als burgemeester en gastheer van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Saskia Bolten gaf de afgelopen dagen te kennen bij die gelegenheid – ondanks alles – haar nieuwjaarstoespraak te willen houden. Dat kan nu niet meer, begrijpt zij.

Als inwoner van de gemeente Steenbergen staat het Bolten evengoed vrij de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis te bezoeken. Naast de petitie-actie(groep) ‘Steenbergen achter Saskia’ ontstond ook het burgerinitiatief om bij de nieuwjaarsreceptie onder meer de rode loper uit te leggen voor Bolten. ,,Dat hoeft nu dus niet,’’ reageert zij desgevraagd.