SAM’s kledingactie

NIEUW-VOSSEMEER – De najaarsactie van SAM zal plaatsvinden op zaterdag 4 november voor de ingang van de Quirinuskerk te Halsteren en duurt van 10.00 – 12.00 uur. Tegelijkertijd vindt op het kerkplein van de R.K. kerk te Lepelstraat en op het kerkplein bij de R.K. kerk te Nieuw-Vossemeer kledinginzameling plaats.

In februari van dit jaar hebben de V.N. de hongersnood uitgeroepen in delen van Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat beschikbaar is besteedt de regering aan wapens. De oorlog heeft de landbouw volledig verwoest. Waterputten zijn vernietigd en de infrastructuur is onbruikbaar. De gezinnen, voornamelijk boeren, hebben het weinige dat ze nog hebben volledig gebruikt en kunnen geen kant meer op. Het vee is verloren gegaan en het gereedschap is vernietigd.

Al meer dan twee jaar heeft het niet geregend in Zuid-Soedan. De droogte blijft aanhouden. De bevolking is voor de voedselvoorziening afhankelijk van waterputten.

Cordaid heeft met steun van Sam’s kledingactie een programma ontwikkeld om de bevolking te helpen. Ze wil dit doen door het aan 3800 huishoudens verstrekken van een pakket, bestaande uit vissersuitrusting, landbouwgereedschap en zaden. Zo kunnen gezinnen weer zelfvoorzienend worden.