RvS-uitspraak overwinning voor tegenstanders windmolens Dinteloord

DINTELOORD – In de jarenlange strijd tussen de initiatiefnemers van windparken en bezorgde omwonenden, is afgelopen woensdag een belangrijke uitspraak gedaan door de Raad van State. Die heeft namelijk geoordeeld dat de regering een milieubeoordeling moet maken voor windturbines. Dat houdt in dat de huidige normen voor windturbines van de baan zijn en dat er eerst meer onderzoek moet komen naar de gevolgen voor natuur en mens. Of dit voor het omstreden Dinteloordse windpark Karolinapolder naast uitstel ook afstel gaat betekenen, is nog afwachten.

Deze uitspraak is het gevolg van een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie, bekend als het Nevele-arrest. Daarmee werd bepaald dat bij dit soort projecten eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van windmolens voor de omgeving. 

Provincie zag de bui al hangen

Na de uitspraak van afgelopen woensdag moeten de lopende procedures onder de loep worden genomen. Vertraging is een probleem voor initiatiefnemers van windparken, omdat ze dan SDE-subsidies kunnen mislopen. Dat gaat om miljoenen euro’s. 

De Provincie zag deze uitspraak waarschijnlijk al aankomen, want daags voor de zitting is er nog een wijzigingsbesluit gekomen met daarin strengere normen op het gebied van bijvoorbeeld geluidhinder en lichtschittering van de windmolens.  Het is nog onduidelijk in hoeverre dit tegemoetkomt aan de uitspraak van de Raad van State. De Provincie pakte vorig jaar de regie over van de gemeente Steenbergen omtrent de plannen van Innogy om de huidige molens van de Karolinapolder te vervangen door hogere exemplaren. 

VWBLD viert overwinning

Volgens advocaat Anne van Nus van DOKK Advocaten, die onder andere de belangen van de VWBLD (Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord) behartigt, is dit de tweede keer dat de overheid een tik op de vingers krijgt van de Raad van State. Leon Aanraad, voorzitter van de werkgroep, is in jubelstemming. “Onze advocaat heeft precies bereikt wat we voor ogen hadden. Het heeft dus wel degelijk zin om je te blijven verzetten tegen dit soort projecten, ook al moet je een lange adem hebben.”

Door: Nicole van de Donk