R@velijn voorbeeldschool voor toekomstgericht onderwijs

STEENBERGEN – De jeugd voorbereiden op het bedrijfsleven van de toekomst, op banen waarvan we het bestaan nu misschien nog niet eens kennen, waarbij heel andere competenties worden gevraagd. Voor die uitdaging ziet het onderwijs zich geplaatst en daar weten ze op ’t R@velijn alles van.

De Steenbergse vmbo-school mag zich namelijk tot de voorlopers rekenen als het gaat om toekomstgericht onderwijs, is zelfs één van de voorbeeldscholen binnen het landelijke Platform Onderwijs2032, en groeit dankzij haar vooruitstrevende werkwijze tegen de klippen op.

Leerlingen leren niet alleen van leerkrachten, maar ook van elkaar en van zichzelf

Directeur Huibert de Jonge verwacht, met de aanmelddagen van deze week in het verschiet, een verdere stijging, van 590 naar 620 scholieren. De afgelopen jaren verdubbelde bovendien het aantal personeelsleden van de school, die boven alles staat voor maatwerk, projectmatig, vakoverstijgend en gepersonaliseerd onderwijs. De leerlingen zijn mede-verantwoordelijk voor hun eigen onderwijsproces en leren niet alleen van de leerkrachten, maar ook van elkaar én van zichzelf.

Betere doorstroming naar vervolgopleidingen

De kwaliteit van het onderwijs, dat een vergaande digitaliseren heeft doorgemaakt, is enorm toegenomen en mede als gevolg van de nauwe samenwerking van ’t R@velijn met mbo’s in de regio, kunnen de leerlingen bij steeds meer vervolgopleidingen een jaar winst boeken.  Zij verlaten ’t R@velijn dus met een aanzienlijke voorsprong. Ook kunnen zij later over het algemeen makkelijker doorstromen naar een hbo-opleiding. Dat geldt in het bijzonder voor de leerlingen van de MAVO en de TechMavo, die volgens De Jonge zonder overdrijven het predicaat MAVO met méér dan een plus verdient.

Zorgrobot

De (technologische) ontwikkeling van het onderwijs, met nieuwe disciplines zoals mechatronica (elektrotechniek, werktuigbouwkunde) en robotica, beperkt zich echter niet tot de MAVO-afdeling van ’t R@velijn, waar ook basis- en kaderleerlingen leren programmeren en – na de 3d-printer en de robotarm op het techniekplein – een zorgrobot in aantocht is voor Zorg & Welzijn.

Tegelijkertijd is er veel aandacht voor taal- en rekenvaardigheid, digitale geletterdheid, mediawijsheid en ook burgerschap, zodat de tieners van nu in alle opzichten worden klaargestoomd voor de maatschappij van de nabije en de verre toekomst.

'Zodra het mogelijk is om op verschillende niveaus examen te doen, kunnen wij daarop inspringen'

,,Veranderingen in het onderwijs gaan doorgaans langzaam, maar wij lopen echt vooruit,’’ aldus De Jonge. ,,Zo gaan wij al in het derde jaar het centraal schriftelijk praktijkexamen afnemen, zodat er in het vierde jaar veel meer tijd is voor de keuzevakken van het beroepsgerichte deel, waardoor de leerlingen zich aanmerkelijk beter kunnen voorbereiden op hun vervolgopleiding.’’

De directeur voorziet dat het binnen nu en twee jaar bovendien mogelijk zal zijn om op verschillende niveaus examen te doen.  ,,Wij zijn daar een groot voorstander van en zullen hier als één van de eerste scholen onmiddellijk op kunnen inspringen.’’

De aanmelddagen op ’t R@velijn zijn maandag 29 februari en dinsdag 1 maart. Voor nadere informatie over de school en het toekomstige onderwijs: www.sgboz.nl/Ravelijn en www.onsonderwijs2032.nl