R@velijn volop in actie voor Serious Request

STEENBERGEN – Alle leerlingen van ’t R@velijn zetten vandaag hun beste beentje voor om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 3 FM Serious Request, waarvan de opbrengst dit jaar – via het Rode Kruis – wordt besteed aan de bestrijding van longontsteking bij kinderen in ontwikkelingsgebieden, een ‘stille killer’ die jaarlijks meer dan 900.000 jonge kinderen het leven kost.

Op het ‘scorebord’ in de aula van de Steenbergse vbmo-school prijkt al een bedrag van zo’n 1700 euro, maar daar gaat het zeker niet bij blijven.

Vast staat bijvoorbeeld ook al dat 35 leerlingen volgende week woensdag, als tegenprestatie voor het geld dat zij hebben ingezameld, op de fiets naar het Glazen Huis van Radio 3FM in Breda gaan. Dit levert minimaal 1750  euro op. Ook van andere acties moet het geld nog binnenkomen.

Vandaag worden er onder meer lege flessen ingezameld en rondjes gelopen om en door het schoolgebouw, waar het in sommige klassen akelig rustig was omdat leerlingen voor het goede doel hadden besloten enkele lesuren helemaal stil te zijn. Weer andere scholieren gingen de uitdaging aan om twee uur lang onafgebroken op een hoge kruk te blijven zitten.

Ook werden er vogeltaartjes gemaakt, oliebollen en frikandellen verkocht, en stonden er spinningfietsen in de aula voor degenen die wel een tandje bij wilde zetten voor Serious Request. Eén van de grootste klappers betrof zonder enige twijfel de verkoop van ‘Groffen-koeken’, waarvan er maar liefst 580 aan de man zijn gebracht.

Heel deze week kunnen de leerlingen het ingezamelde geld nog inleveren. Het eindresultaat wordt volgende week woensdag, middels symbolische cheques, overhandigd aan de dj’s van radio 3FM in het Glazen Huis, waar dan ook nog één of twee bussen vol R@velijn’ers naartoe zullen gaan.