R@velijn omarmt nieuwe onderwijsvorm: Agora

STEENBERGEN – Mavo en VMBO-school ’t R@velijn is dit schooljaar gestart met een nieuwe onderwijsvorm. Daarbij mogen de leerlingen die er aan deelnemen zelf bepalen welke leervraag hen interesseert en worden ze vervolgens door de docenten gecoacht in hun leerproces. Voor dit zogenoemd gepersonaliseerd leren is goede belangstelling. Er is een eerste groep leerlingen gevormd die met dit Agora onderwijs is begonnen.

’t R@velijn geeft aan dat ze maatwerk voor haar leerlingen heel belangrijk vindt en ging op zoek naar een onderwijsvorm die daar het beste geschikt voor was. Daarbij kwam men uit op het Agora onderwijs, waarbij gepersonaliseerd leren voorop staat. Leerlingen gaan daarbij op onderzoek uit om antwoorden te vinden op vragen die ze zelf hebben geformuleerd. De docenten coachen vervolgens. “Bij deze zelfsturing voor leerlingen blijkt het leerrendement vaak veel hoger is, door een verhoogde motivatie. Agora gaat samen met de leerling op zoek naar een persoonlijke leerroute. Dat leren is netwerkleren en leren buiten school en digitaal. De school biedt dus geen standaard routes aan, maar ontwikkelt die samen met de leerling”, zo laat teamleider bij R@velijn Agora Barbara van Zijl weten.

Maatwerk

In het begin van dit schooljaar konden leerlingen in overleg met hun ouders aangeven waarom zij het Agora onderwijs willen volgen. Vervolgens werden intakegesprekken gehouden en is een eerste groep leerlingen geformeerd. Barbara van Zijl is enthousiast over de nieuwe onderwijsvorm: “Agora is het summum van maatwerk. Wanneer je maatwerk wilt bieden op niveau en interesses, dan kan er maar één iemand aan het stuur staan en dat is de leerling zelf. Dat is bij R@velijn Agora het geval. Als een leerling zijn of haar talenten omzet in leren, dan is Agora de manier.’ aldus Van Zijl.

Excellent

’t R@velijn stelt dat de school de onderwijsontwikkelingen goed in de gaten houdt en met de tijd meegaat. Het ingevoerde ‘domeinleren’ en het werken met iPad en Virtual Reality worden daarvan als voorbeelden genoemd. De school kreeg vorig jaar het predicaat Excellente school vanwege de manier van werken.

Op ZuidWest TV

Om toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers bekend te maken met R@velijn Agora wordt de onderwijsvorm gepresenteerd op de scholenmarkten die op de maandagen 5 en 12 november plaatsvinden. Intussen is Barbara van Zijl komende donderdag te gast bij het televisieprogramma M2, dat vanaf 21:00 uur wordt uitgezonden op ZuidWest TV. Ze vertelt daar met leerlingen over Agora.