R@velijn meldt dat alle eindexamenkandidaten geslaagd zijn

STEENBERGEN – ’t R@velijn laat weten dat alle 172 leerlingen die in hun eindexamenjaar zaten het diploma hebben behaald. De leerlingen hoefden vanwege corona geen eindexamen te doen, de gemiddelde resultaten van het derde en vierde leerjaar bepaalden de uitslag.

Vier leerlingen slaagden cum laude en er zijn mavoleerlingen die in het 3e leerjaar voor een aantal vakken al met een goed resultaat vervroegd examen hebben gedaan. Ook meldt de school dat een groot aantal leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg één of meerdere vakken op een hoger niveau hebben afgerond.

“Een basisleerling heeft haar wiskunde zelfs twee niveaus hoger afgerond, namelijk op mavoniveau. En een kaderleerling heeft Duits als extra vak gekozen en is voor dit vak geslaagd op mavoniveau. Hiermee is aangetoond dat het aangeboden maatwerk op de juiste manier heeft gewerkt. Al met al een prestatie, waarop het team van ’t R@velijn supertrots is. Wij feliciteren leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte met de behaalde resultaten”, aldus ’t R@velijn.

Op 30 juni worden de diploma’s uitgereikt aan alle geslaagden. Dit gaat ’t Ravelijn doen in een aangepaste vorm: via een “walk thru”. Geslaagden komen met hun ouders in een vooraf aangegeven tijdvak naar school en lopen langs verschillende “eilanden” om door het personeel van ’t Ravelijn in het zonnetje te worden gezet.