Rustig verloop van inloopavond over opschaling windturbines…

DINTELOORD – Wethouder Marijke Vos was afgelopen woensdag aan het eind van de inloopavond over de opschaling van de vier windturbines in de Karolinapolder in Dinteloord positief gestemd. “Ik heb fijne gesprekken gevoerd waarin meerdere kanten van de zaak aan de orde zijn geweest. Bezoekers vertelden na afloop dat zij meer kennis en inzicht in het proces hebben gekregen en vinden dat de informatie geholpen heeft om er vertrouwen in te krijgen.”

Het windpark Karolinapolder is niet nieuw. Al bijna twintig jaar produceren vier turbines aan de gemeentegrens energie. Indertijd onder de vlag van Essent, inmiddels omgedoopt tot Innogy. Vóór 2020 moeten de molens vervangen zijn door modernere, grotere exemplaren die meer opbrengst genereren.

De opschaling maakt deel uit van het Nationale Energieakkoord waarbinnen iedere gemeente in Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen. Zo moet de gemeente Steenbergen met het opschalen van de turbines voldoen aan de opdracht om negen megawatt extra windenergie te leveren.

Geen voetbalveld aanleggen

Afspraken hierover werden al in 2012 gemaakt. Later heeft de gemeenteraad daar sociale randvoorwaarden aan toegevoegd. Deze houden in dat een deel van de opbrengst van het windpark ten goede moet komen aan de inwoners, bedrijven en verenigingen van Dinteloord. “Dan hebben we het wel over maatregelen die bijdragen aan de Energietransitie,” aldus Martijn Messing die door de gemeente is aangetrokken om de sociale participatie verder te begeleiden. “De transitie gaat niet om het aanleggen van een voetbalveld. Het profijt moet bijdragen aan een oplossing voor het probleem. Waar het vooral om gaat is dat de inwoners het zelf bedenken en uitwerken anders ontstaat er geen draagvlak.”

Afgelopen woensdag konden belangstellenden zich aanmelden voor de klankbordgroep. Zo’n tien personen deden dat. Zij komen op 18 september voor de eerste keer bijeen om afspraken te maken over het vervolg van het proces.

Liever niet

Hoewel de avond in een rustige sfeer verliep, bleek het onderwerp toch gevoelig te liggen. Het maakte dat de bevraagde aanwezigen er de voorkeur aan gaven anoniem geciteerd te worden. Zo verklaarde een bewoner van de Stoofdijk “niet te staan springen om windmolens.”

“Ik woon er zo’n 500 meter vandaan maar bij rustig weer hoor ik ze toch suizen. Ik ben bang dat hogere molens, meer overlast betekenen. Bovendien is het een aantasting van het polderlandschap en zou de waarde van mijn woning er wel eens door kunnen dalen.” Als het aan hem ligt, wordt er op andere wijze invulling gegeven aan het Nationaal Energieakkoord. “Door middel van zonnepanelen bijvoorbeeld.” Van de sociale participatievoorwaarden die maken dat iedere Dinteloorder financieel profijt zou kunnen krijgen van de molens, is hij niet gecharmeerd. “Ik straks de lasten en een ander de lusten. Liever niet.”

Vertrouwen

Er was echter ook een ander geluid te beluisteren. Een bewoner van de Karolinapolder die op 300 meter afstand van de huidige turbines woont, heeft vertrouwen in de keuze van de bestuurders. “We moeten het probleem breder willen zien. De traditionele energieopwekking is eindig en dus moet er een oplossing komen. Wij hebben bestuurders gekozen die daarover een besluit nemen. Ik heb daar vertrouwen in. Het is niet aan mij om voor of tegen te zijn.”

Hakim Tampoebolon en Kuun de Boer reageren namens de Dorpsraad Dinteloord. “Het besluit is genomen, verzet heeft geen zin. We moeten ons nu richten op de toekomst en ons binnen de klankbordgroep focussen op de grootte van de turbines en de wijze waarop de sociale participatie vorm krijgt.”

Achtertuin-verhaal

Namens de eigenaar van het windpark, Innogy, verschafte Anne Struijs gedurende de avond informatie aan vriend en vijand van de turbines. “De energietransitie gaat de komende jaren zorgen voor ruimtelijke veranderingen die iedereen gaat merken. We moeten in 2020 met elkaar 6000 megawatt energie produceren. We zijn op dit moment net de 3000 gepasseerd. Dus er staat ons nog wel een opgave te wachten. Ik zeg ‘haal het maximale eruit’. Hoe hoger de molen, des te meer opbrengst. Maar ik begrijp heel goed dat daar een groot stuk beleving tegenover staat. Het blijft een achtertuin-verhaal. Het is daarom goed dat er een klankbordgroep komt waarbinnen we het gesprek met elkaar aangaan over dit soort beslissingen.”

Spelregels veranderen

“We zijn natuurlijk verwend geweest,” vervolgt Struijs. “Veel van de energieproductie en –transport vond buiten het zicht van het gros van de Nederlanders plaats. Maar de spelregels veranderen. De fossiele grondstoffen raken snel op en we willen met elkaar wat aan het milieu doen. Binnen dit speelveld is het prettig dat de gemeente Steenbergen zich opstelt zoals zij doet door sociale randvoorwaarden in het leven te roepen.”

De gemeente organiseerde een inloop-avond over de opschaling van de windturbines bij hotel-restaurant Thuis! Enkele tientallen Dinteloorders lieten zich er uitgebreid informeren.

Door: Dasja Abresch©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl