Rondleiding op Landgoed Dassenberg zelfs nog beter dan de verwachting

STEENBERGEN – Er zijn maar weinig plaatsen zo aantrekkelijk als die waar je niet mag komen. Wanneer dan de gelegenheid zich eindelijk eens voordoet om een van die verboden plekken te bezoeken dan wordt deze met beide handen aangegrepen. Dat gold ook voor de rondleiding die afgelopen zondag op landgoed Dassenberg werd gehouden. Gelegen tussen ‘t Laag en de Ligne is het terrein al eeuwenlang afgesloten voor het publiek. Ter gelegenheid van het Open Monumentenweekend besloot de familie Deckers, die het landgoed al zes generaties in bezit heeft, de poorten eenmalig open te zetten.

De zeventig belangstellenden die deelnamen aan de excursies werden niet teleurgesteld. Onder begeleiding van Henry Deckers en vrienden van de familie maakten zij een twee uur durende wandeling over onbekend terrein die op geen enkel moment verveelde. Struinend over negen kilometer lanen, langs landbouwgronden waarvan de pacht de kost betaalt en gevarieerde bosgebieden die op eigen wijze een bijdrage aan het gebied leveren. Zo worden ten behoeve van enkele opstallen op het landgoed enkele Douglassparren ter plekke verzaagd tot planken met behulp van een aangerukte mobiele zaaginstallatie. “Wel zo duurzaam,” legt Henry Deckers uit. Samen met zijn broers draagt hij verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering. “De bomen worden verwerkt op de plek waar we ze nodig hebben. Dat scheelt heel wat heen en weer rijden.”

Hoogwaardige natuur

De familie zorgt goed voor haar erfenis want zij wil deze graag voor de toekomst bewaren. “Als het aan ons ligt, worden wij zeker opgevolgd door de zevende generatie.” Ecologisch grondbeheer maakt daar deel vanuit. Zo wordt twaalf hectare voormalige landbouwgrond aan de Bergse kant van het landgoed de komende elf jaar omgevormd tot hoogwaardig natuurgebied. Ook zijn de akkerranden op  Bergs grondgebied ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels en leveren daarmee een toegevoegde waarde aan de biodiversiteit. Op Steenbergs grondgebied is het wat dat betreft maar een kale bedoeling lans de akkers. “We krijgen bij de gemeente Steenbergen hier geen subsidie voor en dan is het voor ons niet te betalen,” aldus de landheer.

Nooit gezien

Kosten en baten tegen elkaar afwegen is belangrijk voor wie de verantwoordelijkheid heeft over een landgoed met de omvang van Dassenberg. Om die reden zijn de negen gebouwen op het terrein waar mogelijk voorzien van zonnepanelen en in dat opzicht selfsupporting. Dat geldt overigens niet voor de kapel op het landgoed (zichtbaar vanaf de Halsterseweg). Naar verluidt werd het gebedshuisje 125 jaar geleden gebouwd door te toenmalig eigenaar als dankoffer omdat twee van zijn dochters tot een kloosterorde waren toegetreden. “Het feit wil helaas wel dat de orde dusdanig streng was dat beide zusters na hun toetreding niet meer in de buitenwereld zijn geweest en de kapel zelf dus nooit gezien hebben.”

Nog lang geen genoeg van

En zo zijn er nog duizenden verhalen opgetekend uit de overlevering van zevenhonderd jaar landgoed Dassenberg. Soms komen ze nog van pas zoals recent in de discussie rond het 380kV-tracé dat mogelijk over Dassenberg zou komen te lopen. Minister Kamps beweerde dat de bossen rond Dassenberg niet historisch waren. Het tegenbewijs was snel geleverd door een van de bomen zelf waar ruim 120 jaar geleden de datum 1896 ingekerfd werd. “Op dat moment moest de boom al zeker dertig jaar oud zijn, dus de bewering van de minister was snel onderuit gehaald.”

Het omringende natuurschoon, de gastvrijheid met Vlaamse tongval van  Henry Deckers en het zalige nazomerweer maakten dat de deelnemers aan de excursie er na twee uur nog lang geen genoeg van hadden. “Toch,” beëindigde de gastheer het bezoek aan zijn ommelanden, “ik moet u op het hart drukken dat het landgoed Dassenberg na vandaag weer als vanouds niet toegankelijk zal zijn.”

Foto’s:

  1. Niemand die zoveel weet van het landgoed Dassenberg als Henry Deckers. Niet bevreemdend aangezien de familie al zes generaties lang eigenaar is van het gebied.
  2. De inkervingen in deze beuk tonen aan dat de bossen op het landgoed zeker het keurmerk historisch mogen dragen. Zij dienden als bewijs in de strijd tegen het 380kV-tracé.
  3. De kapel op het landgoed wordt nog regelmatig gebruikt door de familie. Het gebedsgebouw werd in 1896 gebouwd door een vroegere eigenaar van het landgoed.
  4. Prachtige bomen komen langzaam in hun herfsttooi. Maar ook voor minder fraaie exemplaren blijft plaats op het landgoed. Zij zijn weer een bron van leven voor vele diersoorten. “Bomen kappen doen wij hier niet graag en zeker niet zomaar,” aldus eigenaar Henry Deckers. 
  5. Het landgoed wordt aan de noordkant begrensd door de Ligne die in vroeger tijden diende als transportas voor de turf die vanuit het gebied naar de Steenbergse haven ging.
  6. In elf jaar tijd gaat twaalf hectare landbouwgrond omgevormd worden tot hoogwaardige natuur. Maarten Clement van de Boomgroep Zuid-Nederland gaf er nadere uitleg over. 

(Door Dasja Abresch)