Rijk biedt pand Dinteloordseweg aan voor opvang statushouders

STEENBERGEN/DINTELOORD – Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bij de gemeente Steenbergen het pand aan de Dinteloordseweg 28 aangeboden voor de opvang van statushouders, oftewel asielzoekers met een verblijfsvergunning. Of de gemeente hiervan gebruik gaat maken, zal mede afhangen van de maatschappelijke discussie die binnenkort gevoerd wordt over de eventuele opvang van vluchtelingen in Steenbergen.

De betreffende locatie staat halverwege Steenbergen en Dinteloord, vanuit Steenbergen gezien aan de rechterkant van de weg. Het pand staat leeg en is eigendom van de rijksoverheid, die een inventarisatie heeft gemaakt van al haar gebouwen, die mogelijk geschikt zijn om statushouders onder te brengen. Het gaat in dit geval zowel om het voormalige kantoorgebouw als de achterliggende loodsen.

De gemeente heeft van het ministerie het aanbod gekregen om het complex te huren, zodat zij het vervolgens kan doorverhuren aan woningcorporaties, die de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning namens de gemeente verzorgen (Stadlander en Woningstichting Dinteloord).

Volgens een woordvoerster van de gemeente, wordt er over deze optie voorlopig echter geen besluit genomen, in afwachting van de uitkomst van de beeldvormende vergadering over de eventuele opvang van vluchtelingen in Steenbergen.

Op 21 oktober krijgt de bevolking de gelegenheid om haar mening hierover te ventileren richting het gemeentebestuur, waarna het aan de raad is om hieromtrent een beslissing te nemen. Daarbij wordt dan, naast de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum op Buiten de Veste, ook de huisvesting van statushouders besproken.

De gemeente Steenbergen heeft in de eerste helft van dit jaar 20 statushouders geplaatst. Dat waren er vijf meer dan de opgelegde taakstelling vanuit het Rijk, waardoor de achterstand van vorig jaar is teruggebracht tot acht personen. In de tweede helft van 2015 moet de gemeente evenwel ook nog 21 statushouders onderdak bieden en in de eerste helft van 2016 zijn er dat naar verwachting 28.