Rijbewijskeuringen in Onze Stede

STEENBERGEN – Automobilisten die de 75-jarige leeftijd hebben bereikt en die voor hun rijbewijs een medische keuring nodig hebben kunnen voor deze keuring op de donderdagen 27 januari, 17 maart en 12 mei terecht in Onze Stede. Vooraf dient wel een afspraak te worden gemaakt. Dat kan uitsluitend via de website regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300.