Resultaten te zien in zeecontainer op de Markt: Expeditie Nassau zet voet aan vaste wal

STEENBERGEN – De Expeditie Nassau is onderweg naar huis. Vier maanden geleden begonnen de deelnemers hun reis met als doel het vinden van manieren om de inwoners van de stad Steenbergen te verbinden aan de eigen vesting en haar rijke historie. Op woensdag 12 juli zetten de leden weer voet aan vaste wal en presenteren zij de opbrengst van de expeditie op een bijzondere wijze, namelijk in een zeecontainer op de Steenbergse Markt. Een week lang kan iedereen die wil weten wat de vesting te wachten staat er terecht.

Er is gekozen voor deze bijzondere manier van presenteren om de opbrengst van de expeditie op een zo laagdrempelig mogelijke manier bij de mensen te brengen. De Markt is daarbij de meest voor de hand liggende, centrale plaats binnen de vesting. Door te kiezen voor een zeecontainer is ook het aspect vandalisme ondervangen. Horecaondernemer en expeditielid Peter Jongenelen is bereid gevonden de dagopening en – sluiting voor rekening te nemen.

Heer van Steenbergen

Natuurlijk gingen de deelnemers aan de Expeditie Nassau niet echt op reis. De metaforen die aan het project gekoppeld zijn, zijn echter bedoeld om de historische context te benadrukken. Zo  is de titel ‘Nassau’ een verwijzing naar het Huis van Oranje waarvan onze huidige Koning Willem –Alexander nog altijd de titel ‘Heer van Steenbergen’ draagt.

De Expeditie trok in vier maanden tijd langs een denkbeeldige eilandengroep. Vanaf het eiland van Vertrekken gingen de leden naar het eiland van Ontdekken dat zij benutten om informatie op te doen die nuttig zou zijn voor de eigen reis. Bezoeken aan andere vestingsteden en een excursie langs de eigen vesting maakten daar onder meer deel vanuit. Op het eiland van Ontwikkelen kwam alle opgedane kennis bij elkaar en werd omgezet naar uitgewerkte ideeën, concepten genaamd, die uitgerold kunnen worden over de vestingstad Steenbergen. De afgelopen weken bogen groepen ‘buitenstaanders’ zich op het eiland van Reflecteren over deze concepten. Het leidde tot een aantal verrassende inzichten waarmee de concepten werden aangescherpt of, in een enkel geval, zelf van de lijst verdwenen.

Scheepsjournaal

Het resultaat van alle inspanningen is van 12 tot en met 19 juli te zien in de container op de Markt. De zeven overgebleven concepten dienen de komende jaren als onderlegger voor de wederopbouw en beleving van de vesting. Een tipje van de sluier willen de Expeditieleden nog niet oplichten dus wie meer wil weten, zal zich toch echt bij de container op de Markt moeten melden.

Over een van de concepten, Het Levensboek, is de afgelopen weken al wel het nodige gepubliceerd. Het project is namelijk in de running voor de Brabantse Erfgoedprijs. Vorige week verdedigden drie leden van de expeditie het concept voor een deskundige jury in Den Bosch. Waar het uiteindelijk toe leidt, blijkt pas op 11 september aanstaande. Dan maakt de jury bekend welke drie projecten uitverkoren zijn om naar de finale te gaan. Het publiek bepaalt de uiteindelijke winnaar die in oktober bekend wordt gemaakt. De prijs bestaat uit 10.000 euro contant en een jaar lang professionele begeleiding van het project.

Voor meer informatie over de Expeditie Nassau staat het scheepsjournaal ter beschikking via de volgende link: expeditienassau.wordpress.com

Hadden in de Middeleeuwen de drie torens er al gestaan, dan was dit daadwerkelijk het beeld geweest dat scheepvaarders bij benadering van de Stad Steenbergen hadden gezien. Er was een open verbinding met zee en de haven lag grofweg op de plaats van de huidige Markt. Een geschikte plaats dus om de Expeditie Nassau aanstaande woensdag aan te laten meren.

Artistieke impressie: Gemeente Steenbergen