Resultaten publieksenquete morgen in de Steenbergse Courant

STEENBERGEN – In de Steenbergse Courant die morgen verschijnt worden op vier pagina’s de resultaten uiteengezet van de grote publieksenquête, waaraan de afgelopen weken maar liefst 773 personen hun vrijwillige medewerking verleenden. Het onderzoek geeft dan ook een realistisch en representatief beeld van de mening van alle inwoners van de gemeente Steenbergen.

Ook de leeftijdsopbouw van de deelnemers correspondeert prima met die van de totale Steenbergse bevolking, uitgezonderd van jongeren tot 18 jaar. Ook de verdeling van de reacties over de verschillende kernen loopt nagenoeg parallel met het aantal inwoners per kern, met uitzondering van Kruisland, dat wat achter bleef.

De enquête stond in de editie van 28 december j.l. en kon tot en met 20 januari zowel op papier als digitaal worden ingevuld. Van die mogelijkheid werd dus massaal gebruik gemaakt. Veel deelnemers prezen het initiatief en spraken de hoop uit dat de gemeente de uitkomsten daadwerkelijk gaat gebruiken bij het bepalen van haar beleid.