Restafval ‘verdwijnt’ onder de grond

STEENBERGEN – Om de hoeveelheid restafval per huishouden in de gemeente Steenbergen terug te dringen van bijna 250 naar 100 kilo in 2020, en in 2030 tot een afvalloze regio te behoren, stellen burgemeester en wethouders de raad voor om over te gaan tot de invoering van ondergrondse containers, ter vervanging van de grijze vuilnisbakken.

Ook wil het college alle ‘milieuparkjes’ zoals die vaak te vinden zijn in de buurt van supermarkten – met containers voor de inzameling van o.a. glaswerk, papier en kunststof (verpakkings)materialen – uit het straatbeeld laten verdwijnen, door hiervoor in de plaats ondergrondse voorzieningen te treffen. Dat levert bovendien een verbetering van de openbare ruimte op.

Met een gemiddelde van bijna 250 kilo restafval per huishouden, behoort de gemeente Steenbergen momenteel echter in negatieve zin tot de top van Nederland. Het gemiddelde ligt zo’n tien kilo per inwoner hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Om deze hoeveelheden terug te dringen, komt er ook een pasjessysteem voor de milieustraat, waar nu (te) veel grof restafval wordt ingeleverd.

Besparing

De vorig jaar uitgerolde blauwe containers voor het gescheiden inzamelen van oud papier blijven bestaan en dat geldt ook voor de groene gft-containers. De grijze containers worden omgebouwd voor het aan huis inzamelen van plastic (verpakkings)materialen en drankenkartons.

Ondanks de fikse investeringen die deze aanpak met zich mee brengen, levert de operatie een aanzienlijke besparing op voor de inwoners van onze gemeente. De verwachting is dat de afvalstoffenheffing op korte termijn al omlaag kan van gemiddeld 286 naar 256 euro per huishouden.

'Afval bestaat niet, er zijn alleen maar grondstoffen'

,,Belangrijkste is dat er nog meer milieubewustzijn ontstaat,’’ stelt wethouder Marijke Vos. Daarvoor zijn volgens haar ook promotiecampagnes nodig, met als insteek: ‘afval bestaat niet, er zijn alleen maar grondstoffen en daar moeten we zuinig op zijn, ten bate van de mogelijkheden tot hergebruik’.

Het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan wordt morgenavond, woensdag 6 april, besproken in de oordeelsvormende vergadering van de raad, die om 19.30 uur begint in het gemeentehuis.