Renovatieplan voor villa van Buuron valt in goede aarde

STEENBERGEN – De leden van de welstands- en de monumentencommissie van de gemeente Steenbergen hebben het opknapplan van de Buuron Groep voor de villa Moors met enthousiasme ontvangen.

De deskundigen spraken wel hun hoop uit dat de eigenaren het pand ook op detailniveau zoveel mogelijk in zijn oude luister willen herstellen en plaatsten nog wat vraagtekens bij de dakvensters die staan ingetekend op de zolderverdieping. Maar zij toonden zich vooral verheugd dat er na lange tijd daadwerkelijk zicht komt op de renovatie van het beeldbepalende gebouw – ook bekend als villa Bakx – op de hoek van de Westdam en de Lindenburghlaan.

Riante appartementen

De Buuron Groep, van de broers Leo en Jack Buuron, wil de benedenverdieping ervan geschikt maken als bedrijfsruimte, met daarboven vier grote appartementen. Ook in het koetshuis wordt van een ruim appartement voorzien. Het achterste, later aangebouwde deel van het koetshuis, komt te vervallen. Dat vinden de welstands- en de monumentencommissie geen probleem. Ook bleken zij geen moeite te hebben met de nieuw te bouwen entree (inclusief lift) voor de appartementen, aan de achterzijde van de villa en dus niet in het zicht.

Nieuwbouw

De villa is officieel geen rijks- of gemeentelijk monument, maar geniet wel een soort beschermde status. De aanbouw van het vroegere keukenbedrijf Dick Bakx gaat verdwijnen.

Zowel aan de zijkant (Lindenburghlaan) als de achterkant (Vestinghlaan) komen als het aan de Buuron Groep ligt – in het vervolgtraject – nieuwe bedrijfs- en winkelruimtes. Met daar bovenop, in respectievelijk twee- en drie bouwlagen, appartementen. Achttien in getal. Daarvan heeft de Buuron Groep gisteren al wel plattegronden laten maken, maar er zijn nog geen tekeningen waaruit blijkt hoe het nieuwbouwgedeelte eruit komt te zien.

Originele bouwstijl

Nu genoemde adviescommissies zich in grote lijnen positief hebben uitgesproken, kunnen de gebroeders Buuron met het college in de slag over een definitief akkoord voor de uitvoering van hun plannen. De eigenaren gaven tegenover 'welstand' en de monumentencommissie  aan graag bereid te zijn om zoveel mogelijk rekening te houden met de originele bouwstijl van de villa, waarbij de monumentencommissie nog de wens uitsprak dat het dak wordt belegd met zinken leien.