Regionale woningbouwvisie over krimp landt bij gemeenten

STEENBERGEN/OUDENBOSCH – Zowel directeur Ton Ringersma (Stadlander) als zijn collega Noud Smulders (Woningstichting Dinteloord/WSD) toonde zich vanmiddag na afloop van de speciale stakeholdersbijeenkomst in Oudenbosch positief verrast over het verloop hiervan. ,,Het besef dat de te verwachten krimp van de woningmarkt in gezamenlijkheid regionaal moet worden aangepakt lijkt nu toch te landen.’’

De belangstelling van belanghebbenden, waaronder bijvoorbeeld ook politici uit Steenbergen, was goed. Zij discussieerden met elkaar over het rapport ‘Visie op Wonen en Leven in West-Brabant en Tholen 2030’.

Dit lijvige rapport was een update van het onderzoek dat de woningcorporaties uit deze regio in 2009 hadden laten doen door RIGO Research uit Amsterdam. In dit onderzoek werd de verwachting van krimp op de regionale woningmarkt reeds aangekondigd.

De reactie van bestuurders en politici van de betreffende gemeenten was in 2009 niet positief. ,,Men ging destijds met de hakken in het zand staan. De gemeenten wilden allemaal hun uitbreidingsplannen verwezenlijken en de boodschap die wij als woningcorporaties brachten, werd niet goed ontvangen. Vanmiddag kregen we het gevoel dat er onder de aanwezigen een duidelijke bereidheid was om de krimp van de woningmarkt te accepteren,” zo stelde Stadlander-directeur Ton Ringersma desgevraagd.

'Politiek moet het voortouw nemen'

,,Het rapport en de boodschap lijken nu te zijn geland, wellicht komt dit belangrijke onderwerp daardoor op de gezamenlijke agenda te staan,’’ reageerde WSD-directeur Noud Smulders op zijn beurt. ,,Wij hebben met acht woningcorporaties in deze regio duidelijk onze nek uitgestoken. Nu vind ik dat het initiatief moet komen te liggen bij de politiek. De krimp en de gevolgen ervan zijn niet alleen een probleem van de corporaties. De vraag is wie het nu oppakt.’’ ,,Het gaat immers over de inwoners van de gemeente. Daarbij hoort de politiek nu het voortouw te nemen,’’ vulde Ringersma aan.

In het rapport hebben de woningcorporaties duidelijke conclusies vastgelegd. Samengevat: De krimp komt er. Er is een risico dat de woningvoorraad niet meer aansluit op de vraag en de leefbaarheid in wijken of kernen komt onder druk te staan door het wegvallen van de nodige voorzieningen. De krimp heeft ook grote invloed op particulier woningbezit.

Ontwikkeling

Er zijn door de corporaties ook zogenoemde kernvisies opgesteld voor alle plaatsen en zelfs wijken in West-Brabant Stadlander en WSD zien wat de gemeente Steenbergen betreft alleen nog mogelijkheden tot ontwikkeling in Steenbergen Centrum en Steenbergen Zuid en in mindere mate ook wel voor Nieuw-Vossemeer en Dinteloord. Het woningbezit in Steenbergen Noord, Welberg en Kruisland wordt ‘geconserveerd’ en de kern De Heen wordt ‘losgelaten’.

Voor nadere informatie: http://www.visiewoningmarkt2030.nl