Reginahof wisselt van eigenaar

STEENBERGEN – René en Silvia Heijen laten weten dat zij met medeoprichter Pierre Gorissen niet langer eigenaar zijn van Reginahof, gevestigd in de voormalige Maria Reginaschool aan de Kruitweg. De woonvoorziening is per 1 oktober over genomen door Estea, een organisatie van investeerders in zorgvastgoed. “Voor de huurders verandert er niets, zij blijven dezelfde gezichten zien want Kitty Tielen en haar team doen zoals vertrouwd de zorg”, aldus René Heijnen.

Het echtpaar Heijnen kocht samen met Pierre Gorissen in 2015 de Maria Reginaschool aan en verbouwde het complex tot 24 zelfstandige studio’s waar de mogelijkheid is tot 24-uurs thuiszorg. Naast de studio’s zijn er ook 6 woningen.
“Voor ons verandert er wel het een en ander. Wij waren altijd nauw betrokken bij ons ‘kindje’ Reginahof. Het waren onze ideeën en onze gedrevenheid om het tot een succes te maken. Vanaf begin af aan was Reginahof een uniek, innovatief concept. Dit was succesvol, mede ook door de inzet van de gemeente Steenbergen die de WMO regelde”.
Het zorgconcept Reginahof trok lokaal, regionaal en landelijk belangstelling en vond navolging in de regio.