‘Referendum dé kans voor politiek om op één lijn te komen met burgers’

STEENBERGEN – ,,Ik had het wel een beetje verwacht, maar ben zwaar teleurgesteld in de fracties die tegen een referendum zijn,’’ zegt Danker Kouwen, die eind november het verzoek voor een volksraadpleging over het vluchtelingenbeleid van de gemeente Steenbergen indiende. ,,We hebben meer dan duizend handtekeningen ingezameld van zowel voor- als tegenstanders. Veel mensen zeiden toen al: ‘Het heeft geen nut, ze doen toch wat ze zelf willen’. Helaas blijkt dat weer maar eens te kloppen.’’

Vanuit ‘Steenbergen in actie voor referendum’ heeft Kouwen nog een brief gestuurd naar de politieke tegenstanders van een referendum, in de hoop deze fracties nog voor de besluitvormende raadsvergadering van aanstaande donderdag op andere gedachten te brengen. VVD, CDA, PvdA en naar alle waarschijnlijkheid ook Gewoon Lokaal! zullen tegen het referendumverzoek gaan stemmen.

,,Onbegrijpelijk, dit is voor de politici in Steenbergen dé kans om weer op één lijn met hun burgers te komen. Wat hebben ze nou te verliezen? Ze zijn gewoon bang om erachter te komen wat ze eigenlijk wel weten: dat een meerderheid van de bevolking hier geen vluchtelingen wil, maar een referendum zou ook het tegenovergestelde kunnen uitwijzen, al verwacht ik dat absoluut niet.’’

'Kiezers in 2018 eraan herinneren welke partijen hun burgers in de kou laten staan'

,,Van alle kiesgerechtigden heeft maar 43% op deze raad gestemd,’’ vervolgt Kouwen. ,,Dat ligt natuurlijk aan de kiezers, maar het is wel een feit waar je niet om heen kunt, temeer omdat de partijen bij de verkiezingen nog helemaal niets over asielbeleid in hun programma’s hadden staan. Dus moeten ze juist op dit punt hun inwoners raadplegen. Zo niet, dan worden ze daar bij de volgende verkiezingen in 2018 onherroepelijk op afgerekend. Ik zal er dan in ieder geval voor zorgen dat de kiezers hieraan herinnerd worden, door duidelijk te maken welke partijen hun burgers in de kou laten staan.’’

Van ‘mosterd na de maaltijd’ wil Kouwen trouwens helemaal niets weten, ook al gaat het in Steenbergen nu alleen nog maar om de wettelijk verplichte huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

,,Naar verwachting van het college zitten we eind 2017 op een kleine driehonderd statushouders, maar dat worden er dus zeven- tot achthonderd na gezinshereniging. Dat gaat gegarandeerd voor problemen zorgen en van grote invloed zijn op onze samenleving, zoals op scholen en bij de wachttijden voor sociale huurwoningen. En kijk eens wat er op dit moment allemaal in Duitsland gebeurt… Nee, op al die ‘gekkigheid’ zitten we hier niet te wachten.’’