Reconstructie N257 en jachthaven Steenbergen

STEENBERGEN – Op 15 juni wordt begonnen met de reconstructie van de N257, gelegen tussen de rotonde met rondweg (N259) en de rotonde ter hoogte de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II. De werkzaamheden duren tot en met begin oktober, vervolgens wordt het jachthavengebied opnieuw ingericht. Deze klus – die niet eerder kan worden uitgevoerd in verband met het watersportseizoen – moet net voor Kerstmis zijn geklaard.

B en W hebben de gecombineerde opdracht, na een aanbestedingstraject, toegewezen aan KWS Infra, marktleider als het gaat om wegenbouwprojecten in Nederland, die als beste en voordeligste inschrijver uit de bus kwam.

De plannen voor de herinrichting van zowel de provinciale weg (die in verband met de totstandkoming van de A4 in handen is gekomen van de gemeente) als de jachthaven, zijn al in een vergevorderd stadium en meermaals met belanghebbenden besproken. Zo gaat de Franseweg straks met een bocht de Molenweg indraaien en wordt de Burgemeester Van Loonstraat een 30 kilometerzone. Een lastig punt in het ontwerp bleek telkens wel de kruising van de Kade met de Fabrieksdijk, temeer omdat de gemeente de binnenstad en het havengebied beter met elkaar wil verbinden.

Over de jachthaven valt ook nog te melden, dat het beheer daarvan officieel kan worden gegund aan De Schapenput uit De Heen, met wie de gemeente al een tijdelijke overeenkomst had en die ook als winnende partij uit de aanbesteding voor deze erfpachtovereenkomst was gekomen. Daartegen werd echter bezwaar gemaakt en een rechtszaak aangespannen door de enige andere gegadigde, JP Recreatiemanagement, maar volgens burgemeester en wethouders is het hoger beroep dat deze onderneming had ingesteld nu vervallen.