Reconstructie N257 begin juli van start

STEENBERGEN – Hoewel eerder werd aangekondigd dat de werkzaamheden half juni zouden beginnen, gaat de reconstructie van de N257 – Franseweg, Burgemeester Van Loonstraat, Kade, Zeelandweg-Oost (tot aan de rotonde met de bedrijventerreinen Reinierpolder I en II) – op 7 juli pas echt van start.

Op maandag 15 juni geven wethouder Cors Zijlmans en directeur Martin Dees van aannemer KWS Infra (vestiging Roosendaal/Sas van Gent) al wel het startsein voor de werkzaamheden, die gefaseerd worden uitgevoerd, teneinde de overlast voor de omgeving en de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

De Franseweg komt als eerste aan de beurt, vervolgens de Burgemeester Van Loonstraat tot aan het busstation en als laatste het resterende weggedeelte tot de aansluiting met de A4.

Per onderdeel worden aanwonenden schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarvan de eerste plaatsvindt op donderdag 25 juni.

Ook via www.facebook.com/pages/KWS-infra-Roosendaal en het twitteraccount @SteenbergenN257 zal de informatie over de werkzaamheden te volgen zijn. Tevens kan voor dit project een bouwapp worden gedownload in de appstore onder Herinrichting Jachthaven en N257.

Deze app geeft automatisch een melding wanneer er een nieuwsbericht wordt geplaatst over de werkzaamheden aan de N257 en de jachthaven, die in de periode van oktober t/m eind december een facelift ondergaat. Hiermee wordt bewust gewacht todat het inmiddels begonnen vaarseizoen is afgelopen.