Rechtbank legt gemeente dwangsommen op inzake Sunclass

NIEUW-VOSSEMEER – De rechtbank Zeeland West-Brabant heeft de gemeente Steenbergen een dwangsom opgelegd voor het jaren achtereen niet handhaven van de regels, voortkomend uit het bestemmingsplan op recreatiepark Sunclass in Nieuw-Vossemeer.

Het college heeft zich volgens de uitspraak van bestuursrechter niet gehouden aan de termijnen waarbinnen zij handhavend had moeten optreden tegen de bewoning van recreatiewoningen op Sunclass door buitenlandse werknemers van glastuinbouwbedrijven.

Die hebben het grootste deel van de huisjes in hun bezit, maar de recreatieve bewoners verzetten zich al jaren tegen de gang van zaken op het park, waar de omstandigheden ook voor de zogeheten arbeidsmigranten niet al te best zouden zijn. Volgens de belangenvereniging Sunclass Recreatief moeten deze mensen vaak forse huren betalen om nota bene met te veel personen in een huisje te mogen verblijven.

Rotzooi en drugs

Op aandringen van de gemeente is het park onlangs weliswaar aan kant gebracht, maar volgens Sunclass Recreatief ligt er alweer volop rotzooi tussen de nieuwe aanplant. Ook klagen de recreanten over het feit dat er op het recreatieoord drugs worden verhandeld.

Zij voelen zich nu in ieder geval gesteund door de gerechtelijke uitspraak, die de gemeente sowieso 1260 euro kost, plus bijna 200 euro aan griffie- en proceskosten.

Indien de gemeente uiterlijk woensdag 12 juni niet alsnog laat weten hoe zij de veelbesproken handhaving van het bestemmingsplan op Sunclass gaat naleven, hangt haar een dwangsom van 100 euro per dag boven het hoofd, met een maximum van 15.000 euro.

'Dossiervorming'

Het college probeerde dit voorjaar de Vereniging van Eigenaren, in het bijzonder de glastuinders, te bewegen een verzoek in te dienen tot wijziging van het bestemmingsplan. Dat bleef echter uit, waarna B en W verder zijn gegaan met ‘dossiervorming’ om de ongewenste gang van zaken op Sunclass succesvol aan te kunnen vechten bij de rechtbank. Aan een rechtsgang gaat, zo liet burgemeester Saskia Bolten eerder weten, een zorgvuldige procedure van aanschrijvingen en dergelijke vooraf.