Reacties op enquête stromen binnen

STEENBERGEN – Er wordt goed gereageerd op de oproep om de grote enquête in te vullen over het wel en wee in de gemeente Steenbergen, die Steenbergse Courant in de editie van afgelopen vrijdag publiceerde. Via de website KijkopSteenbergen.nl komen de ingevulde enquêtes in een gestage stroom binnen, terwijl ook de handmatig ingevulde enquête pagina’s hun weg vinden naar het kantoor van de krant. Er wordt daarnaast lovend gereageerd op het initiatief.

Op dit moment zijn er al meer dan 400 enquêtes ingevuld en verwacht mag worden dat er voldoende reacties binnenkomen om een representatief beeld te vormen van de mening van de inwoners van de gemeente Steenbergen over de gevraagde zaken.
Wel valt op dat de meeste reacties op dit moment uit de kern Steenbergen komen, gevolgd door Dinteloord, Welberg en Nieuw-Vossemeer. Kruisland blijft wat inzenders betreft nog duidelijk achter.
Ook bij de leeftijdscategorieën is er een duidelijke meerderheid: de groep 50+ is op dit moment het sterkst vertegenwoordigd (53%), gevolgd door de categorie 30-50 jarigen (33%). De groep tussen 18 en 30 jaar blijft vooralsnog achter (8%),  terwijl de jongeren onder de 18 jaar het op een enkeling na laten afweten. Van de oudste inwoners reageerde tot op dit moment 6% online.
De meerderheid van de invullers wordt bij deze tussenstand gevormd door het mannelijk geslacht (67%). Zaak dus voor de dames om van zich te laten horen, terwijl ook de jongeren de kans zouden moeten aangrijpen om hun mening te geven. De komende weken zal zowel Steenbergse Courant als KijkopSteenbergen.nl aandacht blijven besteden aan de enquête met een oproep om de respons zo groot en breed mogelijk te laten zijn.