Reactie wethouder Vos op kritiek Uko Vegter bij ‘Omgekeerd inzamelen’

Steenbergse Courant vroeg een reactie van wethouder Marijke Vos naar aanleiding van de opinie van Steenbergenaar Uko Vegter. De redactie ontving de volgende reactie, die we ongewijzigd weergeven:

• We zijn het helemaal met elkaar eens dat er wat moet gebeuren. Niets doen is geen optie. In de gemeente Steenbergen zamelden we in 2017 232 kg restafval per inwoner in en een jaar eerder was dit zelfs 227 kg. Dat is veel en betekent dat veel grondstoffen in ons restafval nu onnodig verbrand worden. In de regio West-Brabant staan wij als gemeente onder aan de ladder wat betreft het scheiden van afval en grondstof. Landelijk is de doelstelling om in 2020 100 kg restafval per inwoner te hebben. Met het Omgekeerd Inzamelen maken we het scheiden van grondstoffen gemakkelijker.

• De informatie en uitleg aan onze inwoners proberen wij zo helder mogelijk te doen. Wij realiseren ons heel goed dat het best allemaal even lastig is voor inwoners, en inwoners weten ons telefonisch en online ook goed te vinden met allerlei vragen en onduidelijkheden. De ervaring bij andere gemeenten die gestart zijn met Omgekeerd Inzamelen leert ons ook dat dit een eerste gewenningsperiode minder is. We doen er alles aan om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom werven we bijvoorbeeld ook afvalcoaches die inwoners kunnen helpen. En zullen we de komende maanden blijven communiceren met inwoners om te ondersteunen bij de gedragsverandering die het van ons allemaal vraagt.

• We hebben wel degelijk ook een kijkje genomen bij andere gemeenten en de lessons learned daar ter harte genomen. De situatie in de gemeente Bergen op Zoom is niet zo maar vergelijkbaar met die van de gemeente Steenbergen. Daarom zijn er ook andere keuzen gemaakt in het afvalbeleid in de twee gemeenten. Om een voorbeeld te geven: in de gemeente Bergen op Zoom betaal je per keer dat je de restafvalcontainer aanbiedt. In Steenbergen krijgen de inwoners een container voor het Plastic en Drankenkartons, de  GFT en Oud Papier en Karton blijft. Deze grondstoffen worden aan huis ingezameld en het restafval wordt weggebracht naar een ondergrondse container in de buurt. Je betaalt niet per keer datje het restafval aanbiedt.

• De heer Vegter benoemt de verandering in de afvalmarkt. Omgekeerd inzamelen noemt men wel bronscheiding. Hierbij is er minder vervuiling van de verschillende afvalstromen dan als je afval ongescheiden inzamelt en het achteraf doet (nascheiding). Bovendien kunnen een aantal stromen zoals papier, textiel niet nagescheiden worden. Bovendien zijn onvoldoende nascheidingsinstallaties in Nederland voor alle gemeenten. Nascheiding kan zeker een mogelijkheid zijn voor de grotere steden waar het lastig is om inwoners te bereiken om aan de bron te scheiden of waar er geen plaats is voor containers. Het is zeker waar dat de technieken veranderen en de ontwikkeling verder gaat, maar heel veel verder in de toekomst kunnen we niet kijken.