Ravelijn groeit tegen de klippen op

STEENBERGEN – Het wordt volgend schooljaar weer aanmerkelijk drukker binnen de muren van ’t R@velijn. De Steenbergse vmbo-school heeft deze week maar liefst 142 nieuwe aanmeldingen gekregen en groeit, de verwachte uitstroom van eindexamen-kandidaten meegerekend, van 372 naar 440 leerlingen.

Directeur Huibert de Jonge toont zich begrijpelijkerwijs erg tevreden met deze toename. ,,Hier heeft het team hard voor gewerkt en we krijgen nu loon naar werken.’’

De mavo, waarvoor zich vorig jaar 36 nieuwe leerlingen aanmeldden, krijgt er na de zomervakantie 51 brugklassers bij. Toen De Jonge drie jaar geleden aantrad en de nieuwe school nog gebouwd moest worden, bedroeg het aantal nieuwe mavo-leerlingen slechts dertien. ,,Goed dus dat we daar hoog op hebben ingezet,’’ aldus de directeur.

De TechMavo, de nieuwe leerlijn waarmee ’t R@velijn in het aanstaande schooljaar van start gaat, blijkt het gat in de markt te zijn dat De Jonge verwachtte. Van de 51 mavo-eerstejaars beginnen er 22 aan de technische opleiding met een verzwaard vakkenpakket. ,,Allemaal kinderen met een dubbel-mavo of een mavo/havo-advies.’’
De kaderberoepsgerichte leerweg krijgt er 56 leerlingen bij (vorig jaar 48),  de basisberoepsgerichte leerweg 35 (vorig jaar 48).

Verzorgingsgebied

In totaal mocht ’t R@velijn begin van het lopende schooljaar zo’n 140 nieuwe leerlingen verwelkomen. De Jonge: ,,Op hetzelfde moment als waar we nu zitten waren dat er 132, maar er komen er altijd nog wel een paar bij, dat zal ook de komende maanden nog het geval zijn. We groeien dus ook ten opzichte van vorig jaar en eigenlijk nog veel harder, want er stromen dit jaar in ons verzorgingsgebied 250 kinderen minder door van het basis- naar het voortgezet onderwijs.’’

Het gros van de leerlingen op ’t R@velijn komt uit de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom. Onder de nieuwkomers bevinden zich in toenemende mate echter ook scholieren uit de gemeente Tholen, Wouw en Heerle.

Als de groei zich doorzet, benadert ’t R@velijn in het schooljaar 2014/2015 de grens van de 500 leerlingen, waarop de school maximaal is berekend.