Ravelijn dik tevreden over aantal geslaagden en leerlingengroei

STEENBERGEN – Met een bijna 100% score bij de eindexamens en een verdere groei van 448 naar 510 leerlingen in het komende schooljaar heerst er op ’t R@velijn alle reden tot tevredenheid.

Van de 75 examenkandidaten, hebben er 73 te horen gekregen dat zij geslaagd zijn. De vierdejaars van de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en het leerwerktraject behaalden allemaal in één keer hun diploma. De mavo/gemengde leerweg kent twee herkansers, die volgens directeur Huibert de Jong beiden een prima vooruitzicht hebben om in tweede instantie hun opleiding aan de Steenbergse vmbo-school eerdaags af te ronden.

,,Dit lag in de lijn der verwachting, want hier hebben we met z’n allen naartoe gewerkt. We zijn uiteraard heel blij met de behaalde resultaten.’’

In vier jaar bijna verdubbeling van aantal leerlingen en personeel

Hoewel ’t R@velijn dus afscheid gaat nemen van zo’n 75 scholieren, wordt het er na de zomervakantie niet minder druk. Integendeel: de nieuwe instroom bestaat uit 129 tieners, waardoor de ‘magische grens’ van 500 leerlingen wordt overschreden. Vier jaar geleden, toen ’t R@velijn nog Mollerlyceum heette en de vernieuwbouw op de hoek van de Ravelijnstraat met de Molenweg z’n beslag nog moest krijgen, stond de teller nog maar op 274.

Het aantal personeelsleden is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, van dertig naar ruim 65. Voor volgend schooljaar zoekt De Jonge ook weer extra docenten en onderwijsassistenten.

'Als krimp inzet liggen er mogelijkheden voor Havo in Steenbergen'

De directeur verwacht dat in 2015 het maximum van 550 leerlingen, waarop het schoolgebouw is berekend, wordt bereikt. De noodzaak om naar uitbreidingsmogelijkheden uit te kijken bestaat echter niet. ,,In de periode daarna krijgt deze regio met een drastische krimp te maken en hebben wij ook meer uitstromers.’’ Dat zou volgens De Jonge een mooi moment kunnen zijn om de eerste drie jaar van de havo toe te voegen aan het onderwijsaanbod in Steenbergen, zoals de gemeente ook graag wil. ,,Wij sluiten wat dat betreft niets uit. Het lijkt me zinvol om met elkaar in gesprek te gaan. Met onze TechMavo zitten we qua niveau al dicht tegen de havo aan.’’