Rabobank Zuidwest-Brabant: “Geldautomaat in huidige vorm is groot risico voor omwonenden”

NIEUW-VOSSEMEER – Tijdens het kernbezoek dat de gemeenteraad afgelopen zaterdag in de kern Nieuw-Vossemeer bracht, werd door de dorpsraad uitgesproken dat deze verontrust is over de ontwikkelingen rond de pinautomaat van Rabobank Zuidwest-Brabant die in het centrum van het dorp staat. Aangegeven werd dat door directeur Particulieren en Private Banking Richard van Diest is verteld dat de bank het voornemen heeft om deze automaat te sluiten. Dit om veiligheidsredenen.

“Dat klopt”, zegt directeur Van Diest. “Ik begrijp echter uit reacties dat wordt gedacht dat onze bank de automaat wil sluiten vanwege bezuinigingen. Dat is niet het geval. De pure reden is dat geldautomaten op plaatsen waar mensen boven of direct naast wonen nu een groot risico vormen. Dit komt door de plofkraken waarbij steeds vaker gevaarlijke explosieven worden gebruikt en dit in grotere hoeveelheden. Het risico van ernstige gevolgen voor de omgeving wordt daardoor steeds groter. Daarin nemen wij als bank onze verantwoordelijkheid. Dat betekent dat op plaatsen waar het risico lager is zware beveiligingsvoorzieningen worden aangebracht. In Nieuw-Vossemeer is dit op de huidige locatie helaas geen optie”.

Zoeken naar oplossingen

Richard van Diest geeft aan dat Rabobank Zuidwest-Brabant transparant wil blijven in de bedrijfsvoering. Dat is de reden dat er diverse gesprekken worden gevoerd met belanghebbenden. “Het gesprek met de dorpsraad was er een van. Hierin heb ik aangegeven wat het probleem is en ook dat we hard op zoek zijn naar mogelijke oplossingen”.  Een mogelijke verplaatsing naar de supermarkt van Nieuw-Vossemeer blijkt om eenzelfde reden als de onze geen optie. De woordvoerder van de Dorpsraad heeft in het gesprek een aantal eventueel andere opties genoemd. “Een aantal van deze opties hadden wij op voorhand al onderzocht. Ik heb aangegeven waarom die geen kans van slagen hebben”.

Geldservice

“We gaan ook in gesprek met tanteLouise om te zien of we op één of andere manier met het verzorgingshuis in Nieuw-Vossemeer kunnen samen gaan werken”. We bekijken dus echt goed of er mogelijkheden zijn, of dat er andere manieren zijn om onze klanten zo goed als redelijkerwijze van dienst te kunnen te zijn. Een voorbeeld is onze geldservice. Hierbij wordt bij klanten die dat wensen door een gespecialiseerd bedrijf geld aan huis gebracht”.

Toekomstige ontwikkeling

“We moeten ook onze ogen open houden voor de ontwikkelingen die zich rond contant geld voordoen. De verwachting is dat binnen een aantal jaren door alle technologische ontwikkelingen het gebruik van contant geld behoorlijk gaat afnemen. En ontwikkelingen kunnen heel hard gaan. Neem bijvoorbeeld het bankbezoek. Dat nam in een paar jaar tijd enorm af door de invloed van het online bankieren. Niemand had verwacht dat dit zo snel zou gaan. Het gevolg was te grote kantoren met te hoge kosten ten opzichte van het aantal gebruikers”.

Op korte termijn

Van Diest geeft desgevraagd aan dat de sluiting van de geldautomaat op korte termijn gaat gebeuren. “En ik wil dit toch graag nog eens benadrukken. Dit is geen bezuinigingsoperatie, maar gebeurt om de risico’s weg te nemen. We willen onszelf niet hoeven te verwijten dat we geen actie hebben ondernomen terwijl we zagen hoe groot het risico is. Uiteraard blijven we graag met alle belanghebbenden in gesprek”