Rabobank lanceert ‘Aandeel in de buurt’

STEENBERGEN – Als één van de twaalf vestigingen in heel Nederland, doet Rabobank Zuidwest-Brabant mee aan de pilot ‘Aandeel in de buurt’, een online platform waar lokale initiatieven via crowdfunding (financiering) en crowdsourcing (kennis en netwerk) kunnen worden gerealiseerd, met behulp van de Rabobank.

Door zulke projecten te begeleiden, helpt de Rabobank lokale verenigingen en stichtingen, die klant zijn, om hun doelen te bereiken.

Zij krijgen via ‘Aandeel in de buurt’ de mogelijkheid om op een makkelijke en leuke manier hun netwerk online te mobiliseren, om kennis en/of geld te vergaren voor hun idee en hiervoor een succesvolle campagne te voeren.

Daarbij worden zij op intensieve wijze terzijde gestaan door een buddy, dat kan een medewerker van de plaatselijke Rabobank zijn of een lid van de ledenraad.

Als proefproject begeleidt Rabobank Zuidwest-Brabant de totstandkoming van een nieuwe website voor de netwerkorganisatie ‘Samen in de Regio’.

De pilot duurt een maand, vervolgens wordt bekeken of ‘Aandeel in de buurt’ doorgaat en landelijk kan worden uitgerold, wat nadrukkelijk wel de bedoeling is van het initiatief.

Zodra dat het geval is, kunnen verenigingen en stichtingen zich aanmelden, waarbij het ook mogelijk is dat de bank uiteindelijk een deel van de kosten van projecten voor haar rekening neemt, nadat van tevoren een bepaald streefbedrag is afgesproken dat de organisaties via het project zelf moeten binnenhalen.

Kijk voor nadere informatie op www.aandeelindebuurt.nl