Rabobank Clubkas Campagne ten bate van het verenigingsleven

STEENBERGEN – Zestig clubs uit de gemeente Steenbergen doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne die donderdag van start is gegaan. De leden van de bank kunnen tot en met 14 april stemmen op hun favoriete organisaties, die zij hiermee aan de nodige financiële middelen kunnen helpen.

Zeven Rabobanken in Zuidwest Nederland – waaronder Rabobank Het Markiezaat (waartoe Steenbergen, Welberg, De Heen en Nieuw-Vossemeer behoren), Rabobank West-Brabant Noord (Dinteloord) en Rabobank Roosendaal-Woensdrecht (Kruisland) stellen gezamenlijk in totaal een bedrag van 500.000 euro beschikbaar voor het verenigingsleven. Dit ter bevordering van de leefbaarheid in de regio.

De clubkasactie vervangt het sponsor- en donatiebudget. De verdeling van het zogeheten ‘coöperatief dividend’ van de bank wordt nu dus overgelaten aan de leden, die eerder deze week allemaal een persoonlijke stemcode hebben ontvangen om via de website(s) van de Rabobank hun keuze kenbaar te maken. Per lid kunnen vijf stemmen worden uitgebracht, waarvan twee op dezelfde vereniging of stichting.

De deelnemende organisaties in de gemeente Steenbergen zijn:

Rabobank Het Markiezaat

De Heen: Golfvereniging De Heensche, Nieuw-Vossemeer: A.M. de Jongtoneel, EHBO-vereniging, De Eendrachtvissers, Dorpsraad, De Zonnebloem, Steenbergen: Bridgeclub Steenbergen, B.C. Vor Mekaor, De Vrolijke Spelers, De Zonnebloem, Trafo, Het Loze Vissertje, harmonie Amicitia, heemkundekring De Steenen Kamer, KBO, muziekvereniging Volharding, smartlappenkoor Oud Bruin en Jong Belegen, s.v. Diomedon, Scouting, Stichting Culturele Producties, Stichting Feestcomité Steenbergen, Stichting Karnaval Steenbergen, Stichting Kleine Tour Steenbergen, Stichting mobiele geluidsinstallatie, TCS, Vrouwen van Nu, wandelsportvereniging De Blaar, Welberg: Bridgeclub Welberg, ponyclub De Strieneruitertjes, Die Vaertsingers.

Rabobank West-Brabant Noord

Dinteloord: Badmintonvereniging Dinteloord, Bridgeclub Prinsenland, vogelvereniging Edel Tijdverdrijf, CC Dinteloord, De Zonnebloem, Dintelkat, Divo, DOC, EHBO-vereniging, FC Lattentrappers, KBO, Oranjevereniging, Ritmisch Koor, Tennisvereniging Dinteloord, vv Dinteloord, Voverdi

Rabobank Roosendaal-Woensdrecht

Kruisland: De Dinsdagavondclub, KBO, De Holle Roffel, TTK, Stichting Het Pompke, harmonie St. Caecilia, hsv De Kruisweel, heemkundekring De Klepperman